A A A K K K
для людей із порушенням зору
Перегонівська громада
Кіровоградська область, Голованівський район

УКРИТТЯ НАСЕЛЕННЯ В ЗАХИСНИХ СПОРУДАХ

Дата: 22.12.2021 10:09
Кількість переглядів: 461

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ

 

Укладач:

В. Нестеренко –  методист обласного методичного кабінету навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Кіровоградської області

 

Рецензент:

А. Купріянов  – завідувач обласного методичного кабінету  навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Кіровоградської області.

 

 

 

Дійсні рекомендації розроблені на підставі досвіду щодо дій населення у надзвичайних ситуаціях та рекомендацій, взятих із законодавчої бази по використанню захисних споруд для укриття населення

 

 

Схвалено до друку рішенням методичної комісії НМЦ ЦЗ та БЖД Кіровоградської області

25 лютого 2018 року (протокол №2)

 

 

 

 

 

ДО ЗАХИСНИХ СПОРУД НАЛЕЖАТЬ:

 

 1) сховище - герметична споруда для захисту людей, в якій протягом певного часу створюються умови, що виключають вплив на них небезпечних факторів, які виникають внаслідок надзвичайної ситуації, воєнних (бойових) дій та терористичних актів;

 2) протирадіаційне укриття - негерметична споруда для захисту людей, в якій створюються умови, що виключають вплив на них іонізуючого опромінення у разі радіоактивного забруднення місцевості;

 3) швидкоспоруджувана захисна споруда цивільного захисту - захисна споруда, що зводиться із спеціальних конструкцій за короткий час для захисту людей від дії засобів ураження в особливий період.

4) споруда подвійного призначення - це наземна або підземна споруда, що може бути використана за основним функціональним призначенням і для захисту населення.

5) найпростіше укриття - це фортифікаційна споруда, цокольне або підвальне приміщення, що знижує комбіноване ураження людей від небезпечних наслідків надзвичайних ситуацій, а також від дії засобів ураження в особливий період.

 

ЗАХИСНІ СПОРУДИ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ:

 

для захисту людей від деяких факторів небезпеки, що виникають внаслідок надзвичайних ситуацій у мирний час, та дії засобів ураження в особливий період

 

ЗАХИСНІ СПОРУДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДЕРЖАВНОЇ ТА КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ

 

 Захисні споруди у мирний час можуть передаватися в оренду для задоволення господарських, культурних та побутових потреб із збереженням цільового призначення таких споруд, крім тих, що перебувають у постійній готовності до використання за призначенням

 

У ПОСТІЙНІЙ ГОТОВНОСТІ ДО ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ ПЕРЕБУВАЮТЬ ЗАХИСНІ СПОРУДИ

 

1) в яких розташовані пункти управління;

2) призначених для укриття працівників суб’єктів господарювання, що мають об’єкти підвищеної небезпеки;

3) розташованих у зонах спостереження атомних електростанцій та призначених для укриття населення під час радіаційних аварій.

 

 

 

 

 

УКРИТТЮ У СХОВИЩАХ ПІДЛЯГАЮТЬ

 

а) працівники найбільшої працюючої зміни суб’єктів господарювання, віднесених до відповідних категорій цивільного захисту та розташованих у зонах можливих значних руйнувань населених пунктів, які продовжують свою діяльність в особливий період;

б) персонал атомних електростанцій, інших ядерних установок і працівники суб’єктів господарювання, які забезпечують функціонування таких станцій (установок);

в) працівники найбільшої працюючої зміни суб’єктів господарювання, віднесених до категорії особливої важливості цивільного захисту та розташованих за межами зон можливих значних руйнувань населених пунктів, а також працівники чергового персоналу суб’єктів господарювання, які забезпечують життєдіяльність міст, віднесених до відповідних груп цивільного захисту;

г) хворі, медичний та обслуговуючий персонал закладів охорони здоров’я, які не підлягають евакуації або не можуть бути евакуйовані у безпечне місце.

 

УКРИТТЮ У ПРОТИРАДІАЦІЙНИХ УКРИТТЯХ  ПІДЛЯГАЮТЬ

 

а) працівники суб’єктів господарювання, віднесених до першої та другої категорій цивільного захисту та розташованих за межами зон можливих значних руйнувань населених пунктів, які продовжують свою діяльність у воєнний час;

б) працівники суб’єктів господарювання, розташованих у зонах можливих руйнувань, небезпечного і значного радіоактивного забруднення навколо атомних електростанцій;

в) населення міст, не віднесених до груп цивільного захисту, та інших населених пунктів, а також населення, евакуйоване з міст, віднесених до груп цивільного захисту і зон можливих значних руйнувань;

г) хворі, медичний та обслуговуючий персонал закладів охорони здоров’я, розташованих за межами зон можливих значних руйнувань міст, віднесених до груп цивільного захисту, і суб’єктів господарювання, віднесених до категорій цивільного захисту, а також закладів охорони здоров’я, які продовжують свою діяльність у воєнний час

 

УКРИТТЮ У ШВИДКОСПОРУДЖУВАНИХ ЗАХИСНИХ СПОРУДАХ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ, НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТЯХ ТА СПОРУДАХ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ПІДЛЯГАЮТЬ

 

а) населення міст, віднесених до груп цивільного захисту, яке не підлягає евакуації у безпечне місце, а також

б) населення усіх інших населених пунктів

 

ПРИВЕДЕННЯ ЗАХИСНИХ СПОРУД У ГОТОВНІСТЬ ДО ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ ВІДБУВАЄТЬСЯ У ТЕРМІН, ЯКИЙ НЕ ПЕРЕВИЩУЄ 12 ГОДИН

 

У РАЗІ ВИКОРИСТАННЯ ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ ДЛЯ ПОТРЕБ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ НЕОБХІДНО ЗАБЕЗПЕЧИТИ:

            -  збереження захисних властивостей як споруди в цілому, так і окремих її елементів;

         -   герметизацію та гідроізоляцію всієї захисної споруди;

         - збереження робочого стану інженерно-технічного та спеціального обладнання, засобів зв’язку та оповіщення;

         -  належне утримання захисної споруди відповідно до вимог  документів;

- всіх випадках використання споруди для господарських,  побутових і культурних потреб повинен забезпечуватися постійний вільний доступ обслуговуючого персоналу до допоміжних приміщень та спеціального обладнання споруди для їх огляду, обслуговування та ремонту;

         - обслуговування та ремонт інженерно-технічного та спеціального обладнання, засобів зв’язку і оповіщення, що розміщені в захисній споруді, мають здійснюватися в обсягах і в строки, що встановлені відповідною документацією;

 

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ВИКОРИСТАННЯ

          а) для господарських, побутових і культурних потреб таких елементів інженерно-технічного та спеціального обладнання, що розміщені у сховищі:

         - захищеної дизельної електростанції та вентиляційних систем, які забезпечують її роботу;

         - фільтрів-поглиначів, перед фільтрів, фільтрів для очищення повітря від окису вуглецю;

         -  засобів регенерації повітря;

         -  гравійних повітроохолоджувачів;

         -  аварійних резервуарів для збору фекалій.

 

         б) використання систем постачання повітря у сховище для господарських,  побутових і культурних потреб можливе тільки в режимі чистої вентиляції.

 

 

УВАГА! У РАЗІ ПРИВЕДЕННЯ ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ В ГОТОВНІСТЬ ДО ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ

 приміщення звільняються від техніки або майна протягом

не більше як 8 годин

 

 

 

 

 

 

ПРИ ВИКОРИСТАННІ ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ ДЛЯ ПОТРЕБ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

 

            -  перепланування приміщень;

         - улаштування додаткових отворів (прорізів) у несучих та огороджувальних конструкціях, які можуть знижувати рівень захисних властивостей споруди;

         -  демонтаж існуючого інженерно-технічного та спеціального обладнання;

         -   порушення герметизації та гідроізоляції споруди;

         - застосування горючих синтетичних матеріалів під час оздоблення приміщень;

         - встановлення та експлуатація приладів і обладнання, не передбачених проектною документацією;

         - перекриття фарбуванням написів на інженерно-технічному та спеціальному обладнанні про найменування заводу-виробника, технічні характеристики та його призначення.

 

ЗАГАЛЬНІ ЗАХОДИ ПІДГОТОВКИ ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ ДО ПРИЙОМУ ЛЮДЕЙ

 • підготовка проходів до захисної споруди, установлення покажчиків і світлових сигналів «ВХІД»;
 • відкриття всіх входів для приймання людей, які укриваються;
 • звільнення приміщень від зайвого майна і матеріалів;
 • установлення в приміщеннях ЗС нар, меблів, приладів та іншого необхідного обладнання і майна відповідно до переліку;
 • проведення розконсервації  інженерно-технічного обладнання;
 • зняття звичайних дверей, пандусів і легких екранів із захисно-герметичних і герметичних дверей;
 • перевірка справності захисно-герметичних і герметичних дверей, ставень і їх затворів;
 • закриття всіх захисно-герметичних пристроїв у технологічних прорізах (вантажні люки, шахти ліфтів, тощо);
 • закриття і герметизація повітрозабірних і витяжних отворів і повітроводів системи вентиляції мирного часу, які не використовуються для вентиляції сховища;
 • перевірка стану і звільнення аварійного виходу, закриття захисно-герметичних воріт, дверей, ставень;
 • перевірка працездатності систем вентиляції, опалення, водо- та енергопостачання, каналізації та пристроїв, що їх вимикають;

-   розконсервація обладнаних ДЕС і артезіанських свердловин; 

 • заповнення, за необхідності, паливних та мастильних матеріалів;
 • проведення перевірки сховища на герметичність;
 • відкриття санвузлів, які не використовувались у мирний час та підключення їх до систем каналізації та водопостачання;
 • перевірка наявності аварійного запасу води для питних та технічних потреб, підключення мереж до зовнішнього водопроводу і поповнення аварійного запасу води, розміщення бачків для питної води по приміщенням захисної споруди;
 • перемикання системи освітлення приміщень на режим сховища (укриття);
 • установлення та підключення репродукторів (гучномовців) і телефонів;
 • перевірка і доукомплектування ЗС, у разі потреби, інструментом, інвентарем, приладами, засобами індивідуального захисту;
 • провітрювання приміщень ЗС, домагаючись (при необхідності) зниження СО2 і інших шкідливих газів, що виділялися в приміщеннях при використанні їх у мирний час, до безпечних концентрацій: СО2 –  до 0,5 % та інших газів – відповідно до санітарних норм.

 

 

ПОРЯДОК ЗАПОВНЕННЯ ТА ПЕРЕБУВАННЯ В ЗАХИСНІЙ СПОРУДІ
 

Заповнення захисних споруд проводиться за сигналами цивільного захисту. Для швидкого заповнення захисної споруди особи, які укриваються, повинні заздалегідь вивчити маршрути руху. Напрямок руху до захисних споруд від місць масового перебування людей слід вказувати покажчиками маршруту руху, вивішеними чи намальованими на видимих місцях.

У нічний час написи, покажчики і входи повинні бути освітлені або дубльовані світловими покажчиками.

Особи, які укриваються, повинні прибувати у захисну споруду із засобами  індивідуального захисту та дводобовим запасом продуктів у поліетиленовій упаковці (якщо вони не закладені у захисній споруді) та мати при собі найбільш необхідні речі. Забороняється приносити у захисну споруду легкозаймисті речовини або речовини, що мають сильний    запах, а також громіздкі речі, приводити тварин.

Заповнювати захисні споруди необхідно організовано, без паніки. Розміщує людей у відсіках особовий склад формувань з обслуговування захисних споруд. Осіб, які прибули з дітьми, розміщують в окремому відсіку чи у місці, спеціально відведеному для них. Дітей, людей похилого віку і людей з поганим самопочуттям розміщують у медичній кімнаті або біля огороджувальних конструкцій і ближче до повітроводів. Розміщення здійснюється, як правило, за виробничим або територіальним принципами (цех, бригада, будинок),  місця розміщення таких груп позначають табличками відповідного змісту.

Особи, які укриваються, під час перебування у захисній споруді повинні виконувати усі вказівки командира і особового складу формування, що стосуються перебування у споруді, надавати їм необхідну допомогу.

Закриття захисно-герметичних та герметичних дверей ПРУ виконується за командою начальника ЦЗ об’єкта або не чекаючи його команди після заповнення усієї місткості захисної споруди, командиром формування з  її обслуговування.

За наявності тамбур-шлюзів, заповнення може  продовжуватись методом шлюзування і після їх закриття.

 

ПРИБИРАННЯ ПРИМІЩЕНЬ ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ

Проводиться двічі на добу. особлива увага приділяється обробці санітарних вузлів 0,5 % розчином дві треті основної солі гіпохлорида кальцію (далі – ДТС-ГК). Після відвідання санвузлів руки дезінфікуються 0,3 % розчином хлораміну. Взуття після виходу з санвузлів дезінфікують шляхом його обтирання 0,5 % розчином хлораміну. У мішки, заповнені сміттям та відходами, слід додати один із хімічних консервантів із розрахунку на один кілограм відходів: параформану – 8 г, сірчанокислої міді – 55 г, бромистої міді –   28 г, паронітрофенолу – 13 г.

        Оповіщення осіб, які укриваються, про обстановку поза захисною спорудою і про сигнали та команди здійснюється командиром групи (ланки) з обслуговування захисної споруди або безпосередньо по радіотрансляційній мережі.

ВИХІД ІЗ ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ

Здійснюється за командою «Відбій» (після уточнення обстановки у районі захисної споруди, а також у випадках вимушеної евакуації у порядку, який установлюється командиром групи (ланки) з обслуговування захисної споруди).

Вимушена евакуація із захисної споруди проводиться:

 • при пошкодженнях захисної споруди, що включають подальше перебування у ній осіб, які укриваються;
 • при затопленні захисної споруди;
 • при пожежі у захисній споруді і утворенні у ній небезпечних концентрацій шкідливих газів;
 • при досягненні граничнодопустимих параметрів повітряного середовища.

 
УВАГА ! У ЗАХИСНІЙ СПОРУДІ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:
палити,  шуміти,  запалювати без  дозволу гасові лампи,  свічки,  не слід ходити по приміщеннях без особливої необхідності,  необхідно  дотримуватись  дисципліни, якнайменше рухатися.  Слід організувати позмінний відпочинок людей на місцях,  обладнаних для лежання.  Для  повноцінного  відпочинку можна тримати у захисній споруді або брати з собою легкі підстилки і  невеликі  подушки  з  поролону,  губчатої   гуми   або   іншого синтетичного матеріалу.

 

ЗАХОДИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ У ЗАХИСНІЙ СПОРУДІ

Ця інструкція поширюється на всі приміщення захисної споруди і визначає вимоги щодо забезпечення пожежної безпеки в цих приміщеннях. Інструкція є обов’язковою для вивчення та виконання усіма посадовими особами групи (ланки) обслуговування сховища і тих, хто вкривається.

Електромережі, електроприлади і апаратура сховища повинна експлуатуватися тільки у справному стані з урахуванням вказівок та рекомендацій підприємств – виробників. У разі виявлення пошкоджень електромереж, вимикачів, розеток та інших електроприладів слід негайно вимкнути їх та вжити необхідних заходів щодо приведення у пожежобезпечний стан.

Відповідальність за пожежну безпеку сховища несе відповідальний за утримання сховища, а при приведенні сховища у готовність до прийому тих, хто укриваються – командир групи обслуговування сховища.

Він зобов’язаний:

- спостерігати за справністю приладів вентиляції, фільтровентиляції, електрообладнання, інженерно-технічного обладнання і негайно приймати заходи щодо усунення виявлених недоліків, які можуть привести до пожежі;

- забезпечити справне утримання і постійну готовність до дій за призначенням засобів пожежогасіння, зв’язку та сигналізації.

- не допускати захаращування входів в сховище і аварійного виходу різними предметами та обладнанням;

- не допускати збереження у сховищі вогненебезпечних рідин;

- забороняється проводити вогневі роботи без письмового дозволу  і повідомлення пожежної частини;

- не допускати течі пально-мастильних матеріалів у трубопроводах ДЕС;

- під час приведення сховища в готовність до прийому тих хто вкривається розібрати та вилучити із сховища дерев’яні перегородки та інше непередбачене описом майно;

- під час заповнення сховища не допускати внесу вогненебезпечних та вибухонебезпечних рідин та предметів;

У сховищі забороняється паління, використання джерел освітлення відкритого вогню.

         При виникненні пожежі у сховищі:

-  повідомити пожежну частину за телефоном 101 и розпочати гасіння пожежі наявними первинними засобами пожежогасіння;

- організувати зустріч підрозділів пожежної охорони та надати їм допомогу в процесі гасіння пожежі.

         При виникненні пожежі при заповненні сховища:

- за допомогою наявних засобів пожежогасіння ліквідувати пожежу або ізолювати її у межах приміщення (пожежного відсіку) шляхом закривання захисно-герметичних дверей і люків, а також здвижок вентиляційних каналів;

         - постійно контролювати газовий склад повітря для визначення складу кисню, вуглекислого газу та окислу вуглецю;

- перед гасінням електротехнічних засобів зняти з них електричну напругу.

Використовувати засоби пожежогасіння не за призначенням суворо забороняється.

 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ

 

Укладач:

В. Нестеренко –  методист обласного методичного кабінету навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Кіровоградської області

 

Рецензент:

А. Купріянов  – завідувач обласного методичного кабінету  навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Кіровоградської області.

 

 

 

Дійсні рекомендації розроблені на підставі досвіду щодо дій населення у надзвичайних ситуаціях та рекомендацій, взятих із законодавчої бази по використанню захисних споруд для укриття населення

 

 

Схвалено до друку рішенням методичної комісії НМЦ ЦЗ та БЖД Кіровоградської області

25 лютого 2018 року (протокол №2)

 

 

 

 

 

ДО ЗАХИСНИХ СПОРУД НАЛЕЖАТЬ:

 

 1) сховище - герметична споруда для захисту людей, в якій протягом певного часу створюються умови, що виключають вплив на них небезпечних факторів, які виникають внаслідок надзвичайної ситуації, воєнних (бойових) дій та терористичних актів;

 2) протирадіаційне укриття - негерметична споруда для захисту людей, в якій створюються умови, що виключають вплив на них іонізуючого опромінення у разі радіоактивного забруднення місцевості;

 3) швидкоспоруджувана захисна споруда цивільного захисту - захисна споруда, що зводиться із спеціальних конструкцій за короткий час для захисту людей від дії засобів ураження в особливий період.

4) споруда подвійного призначення - це наземна або підземна споруда, що може бути використана за основним функціональним призначенням і для захисту населення.

5) найпростіше укриття - це фортифікаційна споруда, цокольне або підвальне приміщення, що знижує комбіноване ураження людей від небезпечних наслідків надзвичайних ситуацій, а також від дії засобів ураження в особливий період.

 

ЗАХИСНІ СПОРУДИ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ:

 

для захисту людей від деяких факторів небезпеки, що виникають внаслідок надзвичайних ситуацій у мирний час, та дії засобів ураження в особливий період

 

ЗАХИСНІ СПОРУДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДЕРЖАВНОЇ ТА КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ

 

 Захисні споруди у мирний час можуть передаватися в оренду для задоволення господарських, культурних та побутових потреб із збереженням цільового призначення таких споруд, крім тих, що перебувають у постійній готовності до використання за призначенням

 

У ПОСТІЙНІЙ ГОТОВНОСТІ ДО ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ ПЕРЕБУВАЮТЬ ЗАХИСНІ СПОРУДИ

 

1) в яких розташовані пункти управління;

2) призначених для укриття працівників суб’єктів господарювання, що мають об’єкти підвищеної небезпеки;

3) розташованих у зонах спостереження атомних електростанцій та призначених для укриття населення під час радіаційних аварій.

 

 

 

 

 

УКРИТТЮ У СХОВИЩАХ ПІДЛЯГАЮТЬ

 

а) працівники найбільшої працюючої зміни суб’єктів господарювання, віднесених до відповідних категорій цивільного захисту та розташованих у зонах можливих значних руйнувань населених пунктів, які продовжують свою діяльність в особливий період;

б) персонал атомних електростанцій, інших ядерних установок і працівники суб’єктів господарювання, які забезпечують функціонування таких станцій (установок);

в) працівники найбільшої працюючої зміни суб’єктів господарювання, віднесених до категорії особливої важливості цивільного захисту та розташованих за межами зон можливих значних руйнувань населених пунктів, а також працівники чергового персоналу суб’єктів господарювання, які забезпечують життєдіяльність міст, віднесених до відповідних груп цивільного захисту;

г) хворі, медичний та обслуговуючий персонал закладів охорони здоров’я, які не підлягають евакуації або не можуть бути евакуйовані у безпечне місце.

 

УКРИТТЮ У ПРОТИРАДІАЦІЙНИХ УКРИТТЯХ  ПІДЛЯГАЮТЬ

 

а) працівники суб’єктів господарювання, віднесених до першої та другої категорій цивільного захисту та розташованих за межами зон можливих значних руйнувань населених пунктів, які продовжують свою діяльність у воєнний час;

б) працівники суб’єктів господарювання, розташованих у зонах можливих руйнувань, небезпечного і значного радіоактивного забруднення навколо атомних електростанцій;

в) населення міст, не віднесених до груп цивільного захисту, та інших населених пунктів, а також населення, евакуйоване з міст, віднесених до груп цивільного захисту і зон можливих значних руйнувань;

г) хворі, медичний та обслуговуючий персонал закладів охорони здоров’я, розташованих за межами зон можливих значних руйнувань міст, віднесених до груп цивільного захисту, і суб’єктів господарювання, віднесених до категорій цивільного захисту, а також закладів охорони здоров’я, які продовжують свою діяльність у воєнний час

 

УКРИТТЮ У ШВИДКОСПОРУДЖУВАНИХ ЗАХИСНИХ СПОРУДАХ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ, НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТЯХ ТА СПОРУДАХ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ПІДЛЯГАЮТЬ

 

а) населення міст, віднесених до груп цивільного захисту, яке не підлягає евакуації у безпечне місце, а також

б) населення усіх інших населених пунктів

 

ПРИВЕДЕННЯ ЗАХИСНИХ СПОРУД У ГОТОВНІСТЬ ДО ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ ВІДБУВАЄТЬСЯ У ТЕРМІН, ЯКИЙ НЕ ПЕРЕВИЩУЄ 12 ГОДИН

 

У РАЗІ ВИКОРИСТАННЯ ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ ДЛЯ ПОТРЕБ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ НЕОБХІДНО ЗАБЕЗПЕЧИТИ:

            -  збереження захисних властивостей як споруди в цілому, так і окремих її елементів;

         -   герметизацію та гідроізоляцію всієї захисної споруди;

         - збереження робочого стану інженерно-технічного та спеціального обладнання, засобів зв’язку та оповіщення;

         -  належне утримання захисної споруди відповідно до вимог  документів;

- всіх випадках використання споруди для господарських,  побутових і культурних потреб повинен забезпечуватися постійний вільний доступ обслуговуючого персоналу до допоміжних приміщень та спеціального обладнання споруди для їх огляду, обслуговування та ремонту;

         - обслуговування та ремонт інженерно-технічного та спеціального обладнання, засобів зв’язку і оповіщення, що розміщені в захисній споруді, мають здійснюватися в обсягах і в строки, що встановлені відповідною документацією;

 

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ВИКОРИСТАННЯ

          а) для господарських, побутових і культурних потреб таких елементів інженерно-технічного та спеціального обладнання, що розміщені у сховищі:

         - захищеної дизельної електростанції та вентиляційних систем, які забезпечують її роботу;

         - фільтрів-поглиначів, перед фільтрів, фільтрів для очищення повітря від окису вуглецю;

         -  засобів регенерації повітря;

         -  гравійних повітроохолоджувачів;

         -  аварійних резервуарів для збору фекалій.

 

         б) використання систем постачання повітря у сховище для господарських,  побутових і культурних потреб можливе тільки в режимі чистої вентиляції.

 

 

УВАГА! У РАЗІ ПРИВЕДЕННЯ ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ В ГОТОВНІСТЬ ДО ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ

 приміщення звільняються від техніки або майна протягом

не більше як 8 годин

 

 

 

 

 

 

ПРИ ВИКОРИСТАННІ ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ ДЛЯ ПОТРЕБ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

 

            -  перепланування приміщень;

         - улаштування додаткових отворів (прорізів) у несучих та огороджувальних конструкціях, які можуть знижувати рівень захисних властивостей споруди;

         -  демонтаж існуючого інженерно-технічного та спеціального обладнання;

         -   порушення герметизації та гідроізоляції споруди;

         - застосування горючих синтетичних матеріалів під час оздоблення приміщень;

         - встановлення та експлуатація приладів і обладнання, не передбачених проектною документацією;

         - перекриття фарбуванням написів на інженерно-технічному та спеціальному обладнанні про найменування заводу-виробника, технічні характеристики та його призначення.

 

ЗАГАЛЬНІ ЗАХОДИ ПІДГОТОВКИ ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ ДО ПРИЙОМУ ЛЮДЕЙ

 • підготовка проходів до захисної споруди, установлення покажчиків і світлових сигналів «ВХІД»;
 • відкриття всіх входів для приймання людей, які укриваються;
 • звільнення приміщень від зайвого майна і матеріалів;
 • установлення в приміщеннях ЗС нар, меблів, приладів та іншого необхідного обладнання і майна відповідно до переліку;
 • проведення розконсервації  інженерно-технічного обладнання;
 • зняття звичайних дверей, пандусів і легких екранів із захисно-герметичних і герметичних дверей;
 • перевірка справності захисно-герметичних і герметичних дверей, ставень і їх затворів;
 • закриття всіх захисно-герметичних пристроїв у технологічних прорізах (вантажні люки, шахти ліфтів, тощо);
 • закриття і герметизація повітрозабірних і витяжних отворів і повітроводів системи вентиляції мирного часу, які не використовуються для вентиляції сховища;
 • перевірка стану і звільнення аварійного виходу, закриття захисно-герметичних воріт, дверей, ставень;
 • перевірка працездатності систем вентиляції, опалення, водо- та енергопостачання, каналізації та пристроїв, що їх вимикають;

-   розконсервація обладнаних ДЕС і артезіанських свердловин; 

 • заповнення, за необхідності, паливних та мастильних матеріалів;
 • проведення перевірки сховища на герметичність;
 • відкриття санвузлів, які не використовувались у мирний час та підключення їх до систем каналізації та водопостачання;
 • перевірка наявності аварійного запасу води для питних та технічних потреб, підключення мереж до зовнішнього водопроводу і поповнення аварійного запасу води, розміщення бачків для питної води по приміщенням захисної споруди;
 • перемикання системи освітлення приміщень на режим сховища (укриття);
 • установлення та підключення репродукторів (гучномовців) і телефонів;
 • перевірка і доукомплектування ЗС, у разі потреби, інструментом, інвентарем, приладами, засобами індивідуального захисту;
 • провітрювання приміщень ЗС, домагаючись (при необхідності) зниження СО2 і інших шкідливих газів, що виділялися в приміщеннях при використанні їх у мирний час, до безпечних концентрацій: СО2 –  до 0,5 % та інших газів – відповідно до санітарних норм.

 

 

ПОРЯДОК ЗАПОВНЕННЯ ТА ПЕРЕБУВАННЯ В ЗАХИСНІЙ СПОРУДІ
 

Заповнення захисних споруд проводиться за сигналами цивільного захисту. Для швидкого заповнення захисної споруди особи, які укриваються, повинні заздалегідь вивчити маршрути руху. Напрямок руху до захисних споруд від місць масового перебування людей слід вказувати покажчиками маршруту руху, вивішеними чи намальованими на видимих місцях.

У нічний час написи, покажчики і входи повинні бути освітлені або дубльовані світловими покажчиками.

Особи, які укриваються, повинні прибувати у захисну споруду із засобами  індивідуального захисту та дводобовим запасом продуктів у поліетиленовій упаковці (якщо вони не закладені у захисній споруді) та мати при собі найбільш необхідні речі. Забороняється приносити у захисну споруду легкозаймисті речовини або речовини, що мають сильний    запах, а також громіздкі речі, приводити тварин.

Заповнювати захисні споруди необхідно організовано, без паніки. Розміщує людей у відсіках особовий склад формувань з обслуговування захисних споруд. Осіб, які прибули з дітьми, розміщують в окремому відсіку чи у місці, спеціально відведеному для них. Дітей, людей похилого віку і людей з поганим самопочуттям розміщують у медичній кімнаті або біля огороджувальних конструкцій і ближче до повітроводів. Розміщення здійснюється, як правило, за виробничим або територіальним принципами (цех, бригада, будинок),  місця розміщення таких груп позначають табличками відповідного змісту.

Особи, які укриваються, під час перебування у захисній споруді повинні виконувати усі вказівки командира і особового складу формування, що стосуються перебування у споруді, надавати їм необхідну допомогу.

Закриття захисно-герметичних та герметичних дверей ПРУ виконується за командою начальника ЦЗ об’єкта або не чекаючи його команди після заповнення усієї місткості захисної споруди, командиром формування з  її обслуговування.

За наявності тамбур-шлюзів, заповнення може  продовжуватись методом шлюзування і після їх закриття.

 

ПРИБИРАННЯ ПРИМІЩЕНЬ ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ

Проводиться двічі на добу. особлива увага приділяється обробці санітарних вузлів 0,5 % розчином дві треті основної солі гіпохлорида кальцію (далі – ДТС-ГК). Після відвідання санвузлів руки дезінфікуються 0,3 % розчином хлораміну. Взуття після виходу з санвузлів дезінфікують шляхом його обтирання 0,5 % розчином хлораміну. У мішки, заповнені сміттям та відходами, слід додати один із хімічних консервантів із розрахунку на один кілограм відходів: параформану – 8 г, сірчанокислої міді – 55 г, бромистої міді –   28 г, паронітрофенолу – 13 г.

        Оповіщення осіб, які укриваються, про обстановку поза захисною спорудою і про сигнали та команди здійснюється командиром групи (ланки) з обслуговування захисної споруди або безпосередньо по радіотрансляційній мережі.

ВИХІД ІЗ ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ

Здійснюється за командою «Відбій» (після уточнення обстановки у районі захисної споруди, а також у випадках вимушеної евакуації у порядку, який установлюється командиром групи (ланки) з обслуговування захисної споруди).

Вимушена евакуація із захисної споруди проводиться:

 • при пошкодженнях захисної споруди, що включають подальше перебування у ній осіб, які укриваються;
 • при затопленні захисної споруди;
 • при пожежі у захисній споруді і утворенні у ній небезпечних концентрацій шкідливих газів;
 • при досягненні граничнодопустимих параметрів повітряного середовища.

 
УВАГА ! У ЗАХИСНІЙ СПОРУДІ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:
палити,  шуміти,  запалювати без  дозволу гасові лампи,  свічки,  не слід ходити по приміщеннях без особливої необхідності,  необхідно  дотримуватись  дисципліни, якнайменше рухатися.  Слід організувати позмінний відпочинок людей на місцях,  обладнаних для лежання.  Для  повноцінного  відпочинку можна тримати у захисній споруді або брати з собою легкі підстилки і  невеликі  подушки  з  поролону,  губчатої   гуми   або   іншого синтетичного матеріалу.

 

ЗАХОДИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ У ЗАХИСНІЙ СПОРУДІ

Ця інструкція поширюється на всі приміщення захисної споруди і визначає вимоги щодо забезпечення пожежної безпеки в цих приміщеннях. Інструкція є обов’язковою для вивчення та виконання усіма посадовими особами групи (ланки) обслуговування сховища і тих, хто вкривається.

Електромережі, електроприлади і апаратура сховища повинна експлуатуватися тільки у справному стані з урахуванням вказівок та рекомендацій підприємств – виробників. У разі виявлення пошкоджень електромереж, вимикачів, розеток та інших електроприладів слід негайно вимкнути їх та вжити необхідних заходів щодо приведення у пожежобезпечний стан.

Відповідальність за пожежну безпеку сховища несе відповідальний за утримання сховища, а при приведенні сховища у готовність до прийому тих, хто укриваються – командир групи обслуговування сховища.

Він зобов’язаний:

- спостерігати за справністю приладів вентиляції, фільтровентиляції, електрообладнання, інженерно-технічного обладнання і негайно приймати заходи щодо усунення виявлених недоліків, які можуть привести до пожежі;

- забезпечити справне утримання і постійну готовність до дій за призначенням засобів пожежогасіння, зв’язку та сигналізації.

- не допускати захаращування входів в сховище і аварійного виходу різними предметами та обладнанням;

- не допускати збереження у сховищі вогненебезпечних рідин;

- забороняється проводити вогневі роботи без письмового дозволу  і повідомлення пожежної частини;

- не допускати течі пально-мастильних матеріалів у трубопроводах ДЕС;

- під час приведення сховища в готовність до прийому тих хто вкривається розібрати та вилучити із сховища дерев’яні перегородки та інше непередбачене описом майно;

- під час заповнення сховища не допускати внесу вогненебезпечних та вибухонебезпечних рідин та предметів;

У сховищі забороняється паління, використання джерел освітлення відкритого вогню.

         При виникненні пожежі у сховищі:

-  повідомити пожежну частину за телефоном 101 и розпочати гасіння пожежі наявними первинними засобами пожежогасіння;

- організувати зустріч підрозділів пожежної охорони та надати їм допомогу в процесі гасіння пожежі.

         При виникненні пожежі при заповненні сховища:

- за допомогою наявних засобів пожежогасіння ліквідувати пожежу або ізолювати її у межах приміщення (пожежного відсіку) шляхом закривання захисно-герметичних дверей і люків, а також здвижок вентиляційних каналів;

         - постійно контролювати газовий склад повітря для визначення складу кисню, вуглекислого газу та окислу вуглецю;

- перед гасінням електротехнічних засобів зняти з них електричну напругу.

Використовувати засоби пожежогасіння не за призначенням суворо забороняється.

 

 

???????


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора