Перегонівська громада
Кіровоградська область, Голованівський район

До відома суб'єктів господарювання!!!

Дата: 14.04.2022 15:52
Кількість переглядів: 402

Постановою Кабміну від 20 березня 2022 року № 331 затверджено Порядок надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні.

Документом визначено умови, механізм виплати та порядок використання коштів для надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за кожну працевлаштовану особу з числа внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні (далі - компенсація витрат) за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету.

Для цілей цього Порядку під терміном "внутрішньо переміщена особа" розуміється особа, яка після введення Указом Президента від 24 лютого 2022 р. N 64 "Про введення воєнного стану в Україні" воєнного стану:

 • перемістилася з території адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії та яка визначена в переліку адміністративно-територіальних одиниць, на території яких платникам єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, які перебувають на обліку на відповідній території, може надаватися допомога в рамках Програми "єПідтримка", затвердженому розпорядженням Кабміну від 6 березня 2022 р. N 204;

Умови отримання компенсації

Компенсація витрат надається роботодавцю за кожну працевлаштовану особу на умовах строкового або безстрокового трудового договору (контракту), гіг-контракту, зокрема за сумісництвом, за таких умов:

 • роботодавець перебуває на обліку як платник єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;

 • розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством;

 • подання в установленому законодавством порядку податкової звітності за IV квартал 2021 р. або річної звітності за 2021 рік.

Особа з числа внутрішньо переміщених осіб (далі - особа) може бути працевлаштована на умовах, визначених цим Порядком, один раз.

Компенсація витрат надається у розмірі 6500 гривень щомісяця за кожну працевлаштовану особу, за яку роботодавцем сплачується єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, на період воєнного часу та протягом 30 календарних днів після його скасування або припинення.

Загальна тривалість надання компенсації витрат не може перевищувати двох місяців з дня працевлаштування особи на умовах, передбачених пунктом 2 цього Порядку.

 

Порядок отримання компенсації

Для отримання компенсації витрат роботодавець не раніше, ніж через п'ять календарних днів після працевлаштування особи подає до міського, районного, міськрайонного центру зайнятості або філії регіонального центру зайнятості (далі - центри зайнятості) заяву про компенсацію витрат (далі - заява):

 • в електронній формі - через Єдиний державний вебпортал електронних послуг (далі - Портал "Дія");

 • в паперовій формі - особисто під час відвідування центру зайнятості або на адресу електронної пошти відповідного центру зайнятості.

Заява подається роботодавцм до центру зайнятості, розташованого за місцезнаходженням роботодавця.

Форма заяви затверджується Державним центром зайнятості, крім форми заяви, яка подається засобами Порталу "Дія".

Заява у пареровій формі

До заяви, поданої до центру зайнятості в паперовій формі (зокрема на адресу електронної пошти), додаються:

 • копія наказу про працевлаштування особи;

 • документ, що підтверджує працевлаштування на умовах, передбачених пунктом 2 цього Порядку;

 • відомості про працівників, які є застрахованими особами (прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

 • копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Заява в електронній формі

Для подання заяви в електронній формі через Портал "Дія" роботодавець повинен:

1) створити особистий електронний кабінет користувача на Порталі "Дія" та пройти електронну ідентифікацію та автентифікацію;

2) заповнити, підписати та подати заяву, яка формується засобами Порталу "Дія" і містить такі відомості:

 • найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - підприємця, код згідно з ЄДРПОУ;

 • дані про кожну працевлаштовану особу: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності);

 • реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

 • дані про документ, що підтверджує працевлаштування на умовах, передбачених пунктом 2 цього Порядку;

 • розрахунковий рахунок роботодавця.

За наявності технічної можливості формування заяви в електронній формі здійснюється з урахуванням відомостей, отриманих через Портал "Дія" з інших електронних інформаційних ресурсів або інформаційних систем органів державної влади у порядку інформаційної взаємодії, зокрема:

 • з Державного реєстру фізичних осіб платників податків - про особу та її реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію (за наявності) та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

 • з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань - про найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) фізичної особи - підприємця, код згідно з ЄДРПОУ;

 • із реєстру страхувальників та реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування - про роботодавців та подані ними відомості про застрахованих осіб відповідно;

 • з Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб - про номер та дату видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Що ще потрібно врахувати?

Регіональний центр зайнятості здійснює перерахування коштів роботодавцю за перший місяць роботи працівника протягом п'яти робочих днів після прийняття рішення щодо надання компенсації витрат або отримання відомостей з Реєстру роботодавців отримувачів компенсації витрат через Портал "Дія".

У разі припинення трудових відносин, зокрема розірвання строкового або безстрокового трудового договору (контракту), гіг-контракту, зокрема за сумісництвом, до завершення строку виплати компенсації витрат, роботодавець протягом п'яти робочих днів з дня такого припинення зобов'язаний повернути суму невикористаної компенсації витрат на рахунок регіонального центру зайнятості. Сума, що підлягає поверненню, визначається як різниця між сумою компенсації витрат (6500 гривень) та її розміром, розрахованим пропорційно відпрацьованому працівником часу на місяць.

Для отримання компенсації витрат за другий місяць роботодавець підтверджує продовження зайнятості осіб, стосовно яких прийнято рішення щодо надання компенсації витрат, засобами Порталу "Дія" або шляхом подання повідомлення центру зайнятості (безпосередньо або на адресу електронної пошти).

Фото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора