Перегонівська громада
Кіровоградська область, Голованівський район

ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проекту документу державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Дата: 27.12.2022 09:02
Кількість переглядів: 332

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проекту документу державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку.

 

 1. Повна назва документа державного планування:  

Програма соціально-економічного розвитку  Перегонівської сільської територіальної громади на 2023 рік (далі Програма).

 

 1. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування:

Перегонівська  сільська  рада Кіровоградської області.

 

 1. Процедура громадського обговорення:

 

-     дата початку та строки здійснення процедури

відповідно до ст. 12 Закону України "Про стратегічну екологічну оцінку" громадське обговорення звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту  Програми соціально-економічного розвитку  Перегонівської  сільської територіальної громади на 2023 рік розпочато з дня його оприлюднення, а саме 27  грудня 2022 року на сайті Перегонівської  сільської ради Кіровоградської області та триватиме до 15 січня 2023 року. Проект документу та звіт розміщені на сайті Перегонівської                                                                                        сільської  ради

способи участі громадськості:

громадськість в межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) зауваження та пропозиції до звіту про стратегічну екологічну оцінку та проекту документу державного планування. Усі зауваження і пропозиції, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов’язковому розгляду замовником. За результатами розгляду замовник враховує одержані зауваження або вмотивовано їх відхиляє

 

 • орган, до якого подаються зауваження і пропозиції та місцезнаходження наявної екологічної інформації:

 

Виконавчий комітет Перегонівської сільської ради Кіровоградської області,  адреса: 26522,  с.Перегонівка, вул.Ятранівська, 25, або в електронному вигляді на електронну адресу: sekretarsr@ukr.net Проект документу та звіт розміщені на сайті Перегонівської сільської ради Відповідальна особа: Свид Ліна, тел.0976779591

4.       Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування:

Не проводиться.

Строк подання зауважень і пропозицій становить 20 днів – з 27 грудня 2022 року до 15 січня 2023 року включно.

 

                                                    ПРОЕКТ    Р  І Ш Е Н Н Я

від  року                                                                                   №

с.Перегонівка

    

 

Про  затвердження Програми

економічного і  соціального  розвитку

Перегонівської  сільської  ради на

2023 рік

 

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»сільська  рада

                                              

В И Р І Ш И Л А:

 

       1.Затвердити Програму економічного і соціального розвитку Перегонівської   сільської  ради на 2023 рік (додається).

2.Вважати головним завданням апарату сільської  ради, виконавчого комітету, керівників підприємств і організацій забезпечення безумовного виконання основних показників програми економічного і соціального розвитку Перегонівської  сільської ради на 2023 рік, підвищення матеріального добробуту населення на засадах поступового досягнення європейських стандартів життя та сталого економічного зростання.

3. Структурним відділам Перегонівської  сільської  ради:

забезпечити уточнення основних макроекономічних показників програми економічного і соціального розвитку Перегонівської  сільської ради на 2023 рік у разі негативного впливу зовнішніх чинників на розвиток основних галузей економіки.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії сільської ради з питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва та сфери  послуг; з питань земельних відносин, архітектури та містобудування;  з питань освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення;

 

Сільський  голова                                             Володимир  КОЗАК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО                                                  рішенням  Перегонівської сільської ради

                                                                                 від             року №

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

соціально-економічного розвитку Перегонівської

сільської ради на 2023 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Перегонівка

2023

Додаток  №1

до рішення Перегонівської сільської ради від                            року №

 

 

                                           І.Загальні положення

 

1. Програма соціально-економічного розвитку Перегонівської територіальної громади розроблена з метою реалізації державної політики в соціальній, економічній та культурній сферах.

Програма спрямована на виконання пріоритетних напрямків розвитку в процесі формування та розвитку громади, для вибору найбільш оптимальних шляхів досягнення поставлених цілей.

Нормативно-правовою основою Програми економічного і соціального розвитку  Перегонівської територіальної громади  на 2023 роки є:

 • Конституція України;
 • Закон України “Про засади державної регіональної політики”;
 • Закон України  “Про стимулювання розвитку регіонів”;
 • Закон України  "Про місцеве самоврядування в Україні"; 
 • Закон України  "Про державні цільові програми";
 • Закон України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України";
 • та інших законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, а також міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;

Програма співставлена зі Стратегією розвитку Кіровоградської області на 2021-2023 рокуі спрямована на реалізацію першочергових цілей та завдань, щодо розв’язання соціально-економічних проблем.

         2. Під час формування програми враховано завдання і заходи, визначені: 

 • положень Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2020 року №695;
 • Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2023 роки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 року №671; 
 • Стратегії розвитку Кіровоградської області на 2021-2027 роки; 
 • Плану заходів на 2021-2023 роки із реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на 2021-2027 роки, затверджених рішенням обласної ради від 12 березня 2020 року №743;
 • іншими законодавчими  і нормативно-правовими актами України з питань  розроблення програмних документів щодо галузевого і регіонального розвитку.
  1. Основні показники Програми та завдання розроблені на основі та з урахуванням пропозицій і рекомендацій: жителів, депутатів сільської ради, Кіровоградської облдержадміністрації та облради, державних програм та планів, асоціацій міст та сіл.  
  2. Реалізація Програми  буде здійснюватися шляхом:
 • конструктивної співпраці місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, профспілок та роботодавців, державних фондів;
 • узгодженої діяльності із центральними органами виконавчої влади з питань розв’язання актуальних проблем галузевого та регіонального розвитку.

Програмою визначено мету та основні завдання з соціально-економічного розвитку у 2023 році.

        

ІІ. Головна мета програми економічного і соціального розвитку територіальної громади на 2023 рік

        

1. Метою Плану є створення умов для економічного зростання та удосконалення механізмів управління розвитком громади на засадах ефективності, відкритості та прозорості, посилення інвестиційної та інноваційної активності, забезпечення належного функціонування транспортної та комунальної інфраструктури, дотримання високих екологічних стандартів,  дотримання принципів гендерної рівності та внаслідок цього підвищення конкурентоспроможності громади, доступності широкого спектру соціальних послуг та наближення їх до місцевого споживача і зростання добробуту населення.

План ґрунтується на аналізі поточної економічної ситуації, актуальних проблем соціально-економічного розвитку, пріоритетів, а також припущеннях, що враховують вплив зовнішніх та внутрішніх чинників і ризиків, та визначає оперативні цілі і заходи економічної та соціальної політики влади, критерії ефективності її реалізації на основі прогнозних показників економічного і соціального розвитку на 2023 рік.  

Відповідно до оцінки тенденцій економічного і соціального розвитку Перегонівської ТГ, у Плані визначено цілі та завдання соціальної та економічної політики на 2023 рік та передбачено комплекс взаємопов’язаних заходів із зазначенням джерел їх фінансування.

Основною метою Плану є загальне підвищення суспільного добробуту населення громади.

Реалізацію заходів Плану буде забезпечено за наявності фінансування з державного, обласного та місцевого бюджетів, коштів підприємств, спонсорської допомоги та інших джерел, не заборонених законодавством України.

У процесі виконання План може уточнюватися. 

Зміни і доповнення до Плану затверджуватимуться рішеннями сесій сільської ради.

ІІІ. Загальна інформація про громаду

 

Перегонівська громада (в документі також вживається абревіатура ТГ) охоплює площу 189,12 км2, у т.ч. 83,4% - сільськогосподарські землі, і  5,8% - лісові масиви. До складу ТГ входить 9 сіл та 1селище. Центр громади знаходиться в с.Перегонівка, Голованівського району, Кіровоградської області.

Населення громади становить 4358 жителів. Чоловіки складають 46,4%, жінки – 54,3%.Причини диспропорції полягають і в коротшому терміні життя, і в вищому рівні трудової еміграції серед чоловіків. Кілька років поспіль кількість населення стабільно зменшується, як в результаті від’ємного природного  приросту, так і через робочу міграцію. Кількість біженців (зі східної України) невелика. Відсутні проблеми на національному чи релігійному ґрунті. 

 Преса представлена районною газетою «Вісник Голованівщини».

Мешканці ТГ можуть користуватися сільським стадіоном, дитячим майданчиком та шкільними залами і спортивними майданчиками. 

Протягом останніх років, однозначно, зросла роль жінок в  громадських подіях. В раді ТГ присутні 9 жінок та 13 чоловік із 22 депутатів. Жінки переважають в виконавчих органах місцевого самоврядування, освіті, культурі, охороні здоров’я. Все більшим стає відсоток жінок у бізнесі. Розроблено гендерний паспорт громади.

Найважливішу інформацію про роботу сільської ради, у т.ч. про бюджет, можна знайти в районній газеті та на дошках оголошень. 

Комунальні послуги та соціальне забезпечення, що надаються громадою.

Громада має одне комунальне підприємство, яке відповідає за водогін і каналізацію, за обслуговування будинків, вивіз сміття, ремонт доріг та благоустрій території, за дозвілля в громаді. 

На території ТГ працює Перегонівський ліцей, який відвідують 332 учні.

Найважливіші проблеми пов’язані з функціонуванням у форматі «територіальної громади» - це брак відповідно підготовлених кадрів, бракує партнерських громад. 

Технічна інфраструктура

Дорожньо-транспортна        інфраструктура   громади     знаходиться в поганому стані. На території ТГ наразі відсутнє сортування сміття

Соціальна інфраструктура 

Головною проблемою є стан будівель громадського користування. Невідповідність вимогам доступностусті для маломобільних груп населення.

Низька забезпеченість пандусами, кнопками визову та супутньої інфраструктури маломобільних груп в селі та майже відсутність її в селах громади. 

Економіка

Поганий стан доріг блокує розвиток села. Еміграції сприяє  високий рівень безробіття, що виникає як результат малої кількості робочих місць. На існуючих робочих місцях пропонується низький рівень заробітної плати, що спричиняє низький попит на товари/послуги. Молоді і працьовиті люди виїжджають  у пошуку кращих умов життя і праці. 

В громаді занепало садівництво і тваринництво. 

До місцевих завдань належить створення робочих місць, у тому числі для осіб з інвалідністю.

Природне середовище 

Проблемою громади є відсутність врегулювання поводження зі сміттям, не дивлячись на значне оновлення матеріальної бази КП«Перегонівка» все ще відсутнє сортування сміття та правильне поводження з ним, що призводить до спалювання сміття та появи нелегальних звалищ. 

Соціальні питання

Безперечно, найбільшою соціальною проблемою  на території громади є безробіття та низькі зарплати, що тягне за собою низький рівень життя в селі, особливо серед жінок (краще виглядає ситуація в місті). Це призводить також до еміграції. 

Труднощі у сполученні, відсутність сполучення всіх сіл із с.Перегонівка, погана якість доріг та нестача громадського транспорту, у тому числі доступного для користування маломобільними групами населення (особами з інвалідністю, батьків з маленькими дітьми) призводять до відсутності інтеграції мешканців та відсутності почуття спільноти

Однозначно, найважливішою потребою, вирішення якої матиме вирішальний вплив на соціальне становище, є економічний розвитокгромади, в результаті якого з’являться нові робочі місця. А це призведе до зростання доходів мешканців і зменшення відтоку населення.

Місцевий потенціал

Громадою протягом короткого часу прийнято багато важливих рішень, що мають на меті покращити ситуацію в освіті, освітленні вулиць, забезпеченні комунальної служби, підтримці економічного розвитку чи обслуговуванні мешканців. Заплановані та реалізуються значні кроки в сфері інфраструктури, освіті, соціального захисту.

З метою постійної активізації співпраці з мешканцями щодо вирішення нагальних проблем в громаді проводиться опитування інтересів мешканців різного віку, статі, місця проживання, фізичного стану.

Можливість розвитку сільського господарства базується переважно на плодючих ґрунтах, та можливості диверсифікації вирощуваних культур.

Туристичний потенціал громади становитьрічка Ятрань та водяний млин в с.Давидівка. Громада має також багато історичних будівель. 

 

IV. Аналіз

 

 

 

Сильні сторони

Слабкі сторони

 

Самоврядна адміністрація

 

Акцент на комунікацію з громадськістю, активізацію та інтеграцію мешканців.

Веб-сайт громади з важливою інформацією (у т.ч. про витрати та доходи бюджету).

 • Обмежені ресурси громади на виконання всих повноважень .
 • Відсутність необхідного обладнання у комунальних службах (зараз воно з’являється).
 • Відсутність партнерських громад.
 • Недостатня обізнаність представників місцевого самоврядування з принципами належного управління, гендерноорієнтованого управління

 

Інфраструктура

 

Можливість розпоряджатися комунальними об’єктами (за потреби).

Гарний стан освітньої інфраструктури у селі.

Розгалужена інфраструктура системи охорони здоров’я.

 • Стан дорожньої і придорожньої інфраструктури.
 • Поганий стан об’єктів культури.
 • Надто мала кількість і поганий стан спортивних і відпочинкових об’єктів.
 • Недостатня відповідність інфраструктури вимогам територіальної та архітектурної доступності

 

Економіка

Наявність робочих місць у селі.

Наявність інвестиційних майданчиків.

Відкриття нового ринку, з урахуванням вимог доступності та належною санітарно-гігієнічною інфраструктурою.

 • Поганий стан доріг (блокує розвиток, транспорт, сполучення).
 • Високий рівень безробіття, спричинений малою кількістю робочих місць у селах, недостатністю робочих місць доступних для осіб з інвалідністю, з можливістю гармонійного поєднання сімейних та

 

 • Дешева робоча сила.
 • Великий сільськогосподарський потенціал.

 

професійних обовязків.

 • Мала кількість малих і середніх підприємств 
 • Традиційні с/г культури з низькими закупівельними цінами, мало нових видів сг культур.
 • Чисте повітря.
 • Власне сертифіковане сміттєзвалище.
 • Значний туристичний потенціал.
 • Привабливі культурні об’єкти.

 

 • Нелегальне скидання стічних вод 
 • Брудні, зарослі річки.
 • Нелегальні сміттєзвалища.
 • Туризм – недостатньо розвинута інфраструктура, відсутня реклама.

Мешканці, громадська активність

 • Велика творча активність.
 • Велика спортивна активність.
 • Активна молодь.
 • Щораз більша інтеграція мешканців завдяки ініціативам знизу і взаємодії з владою.

 

 • Безробіття у селах, низькі заробітки, які призводять до:

низького рівня життя у селах; еміграції, руйнування родин,  незадовільних житлових умов.

 • Безпека:

неефектифна робота поліції; вандалізм.

Поширеність домашнього та гендернозумовленого насильства у громаді

 • Спорт і відпочинок:

обмежена спортивно-відпочинкова інфраструктура, відсутність місць для відпочинку.

 • Здоров’я:

алкоголізм, у т.ч. серед молоді, алкоголь

 

 

 

можна легко придбати;

недостатньо лікарів;

слабка популяризація здорового способу життя.

 

 

Культура і розваги:

відсутність пропозиції проведення вільного часу для дорослих та осіб похилого віку;

недостатня культурна пропозиція у селах;

 

 

V. Першочергові завдання програми економічного і соціального розвитку громади.

 

V.1. Транспорт та автомобільні дороги

 

Автомобільний транспорт займає одну з провідних ролей як у внутрішніх, так і в зовнішніх зв’язках громади. На території громади існують транспортні маршрути як обласного, так і районного значення. Сполучення з обласним центром та іншими районними центрами здійснюється приватними перевізниками.

У цілому по громаді мережа доріг загального користування забезпечує транспортне сполучення між населеними пунктами. Всі населені пункти забезпечені під’їздами з твердим покриттям. Транспортне сполучення забезпечує доступність до районних та обласних центрів.

Одним з найважливіших питань об’єднаної громади є стан дорожнього покриття, який в межах населених пунктів, так і поза ними, знаходиться в незадовільному стані. Мережа автомобільних доріг потребує капітального ремонту, а подекуди і повної заміни дорожнього покриття. 

головні проблеми: непристосованість    транспорту до обслуговування пасажирів          з інвалідністю та інших маломобільних груп населення; високий ступінь зношеності основних фондів усіх видів транспорту та дорожнього господарства; повільне оновлення та модернізація автомобільного транспорту; незадовільний стан покриття автомобільних доріг громади через  недостатнє фінансування потреб дорожньої галузі.

метою програми є поліпшення якості послуг пасажирського транспорту, поліпшення стану та безпеки транспортної мережі громади, з урахуванням вимог інклюзивності, створення безпечних умов для учасників дорожнього руху шляхом приведення автомобільних доріг громади до задовільного стану.

основні завдання: розширення надання послуг особам з інвалідністю та іншим маломобільним групам населення спеціалізованим автомобільним транспортом шляхом придбання перевізниками автотранспорту, пристосованого до потреб цієї категорії пасажирів; оновлення пасажирського та вантажного автотранспорту; здійснення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху; проведення робіт з будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонтів, експлуатаційного утримання автомобільних доріг,  вулиць та тротуарів комунальної власності у населених пунктах громади. 

ресурсне забезпечення:

реалізація основних завдань буде здійснюватись за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів, власних коштів підприємств, інвесторів та інших джерел, не заборонених чиним законодавством;

 якісні критерії виконання програми: комфортні умови для перевезеня громадян усіма видами транспорту порівняно. 

підвищення якості асфальтобетонного покриття та забезпечення безпеки  дорожнього руху на автомобільних дорогах загального та місцевого користування.

 

                          V.2. Комунальне підприємство

 

Комунальне підприємство громади - важлива сфера обслуговування населення, яке надає послуги з централізованого водопостачання, водовідведення,вивіз твердих побутових відходів, а також ритуальних послуг.

Послуги Інтернету надають: 

 • ПАТ "Укртелеком.
 • "Інтертелеком".
 • "NovaNet".

головні проблеми; значна зношеність основних фондів підприємства

не дає можливості покращити якість надання послуг; невідповідність тарифів для населення фактичній вартості житлово-комунальних послуг; висока собівартість послуг через значне енергоспоживання підприємства;

метою програми є здійснення заходів щодо стабільного та якісного забезпечення потреб населення, у тому числі з вразливих груп.

основні завдання:

розробка секторальної стратегії по послузі вуличного освітлення в громаді;

продовження капітального та поточного ремонту освітлення вулично - дорожньої мережі населених пунктів громади за рахунок коштів місцевих бюджетів, інших джерел;

створення нових зелених насаджень; 

впорядкування прибудинкових територій населених пунктів;

забезпечення комунального підприємства громади сучасною технікою для вивезення/утилізації твердих побутових відходів і дотриманням екологічних стандартів;

впровадження системи роздільного збирання сміття.

ресурсне забезпечення:

реалізація основних завдань буде здійснюватися за рахунок: коштів державного та місцевого бюджету; власних коштів підприємства та населення;   інших фінансових ресурсів, незаборонених чинним законодавством;

якісні критерії виконання програми: забезпечення якісною питною водою мешканців громади та забезпечення рівня оплати комунальних послуг населенням до 100 %;              

 

V.3. Агропромисловий комплекс, як основа сталого функціонування економіки громади

 

Перегонівська територіальна громада має значний потенціал для розвитку галузі сільського господарства.

В громаді сконцентровано 15768,90 га земель сільськогосподарського призначення.

Виробництвом   сільськогосподарської  продукції   займаються великі сільськогосподарські агроформування СФГ"Славутич", АФ«Хлібороб», АФ«Копенкувате» та ціла низка фермерських господарств та одноосібників.

головні проблеми

недотримання      науково      обґрунтованої      системи      сівозмін та  нераціональне сільськогосподарське землекористування, що призводить до зниження урожайності, втрат вирощеної продукції і погіршення її якості, зниження вмісту гумусу в грунтах; домінування дрібно – товарного виробництва продукції тваринництва та плодоовочівництва, що обмежує можливості використання сучасних агро- технологій і новітніх засобів праці, виконання високотехнологічних операцій з вирощування і зберігання сільгоспкультур; низький рівень розвитку ринкової інфраструктури, системи зберігання та реалізації сільськогосподарської продукції, що знижує її якість, призводить до втрат під час зберігання та транспортування, а також до значних сезонних цінових коливань на продукти харчування; відсутність ягідно-овочевих переробних підприємств;  сезоний характер оплати праці сг працівників.

метою програми є забезпечення сталого соціально – економічного розвитку громади, ефективного використання економічного, трудового та природного потенціалу;

основні завдання;

                забезпечення          пріоритетності          розвитку          великотоварного

сільськогосподарського виробництва; сприяння залучення інвестицій у формування сучасної інфраструктури аграрного ринку;

будівництво на території сільської ради овочесховищ, розвитку овочівництва, садівництва, продовження вирощування репродуктивного  та сортового складу посівного матеріалу зернових культур.

у рослинницькій галузі

впровадження у виробництво нових екологічно безпечних, ресурсо – і енергозберігаючих ґрунтозахисних технологій, які базуються на сучасних досягненнях аграрної науки, нових високоврожайних сортів і гібридів сільськогосподарських культур; оптимізація структури посівних площ та застосування науково -  обґрунтованих          сівозмін      з        метою підвищення продуктивності сільськогосподарських угідь; розширення виробництва овочевої продукції у сільгосппідприємствах громади; забезпечення вжиття заходів щодо збереження родючості грунтів;

у тваринницькій галузі

здійснення державного контролю та нагляду за дотриманням

суб’єктами господарювання громади ветеринарних та санітарних вимог.

ресурсне забезпечення  реалізація основних завдань буде здійснюватись із залучення коштів:

державного та місцевого бюджетів;

коштів суб’єктів господарської діяльності населення.

 

V.4. Енергозбереження та енергоефективність

 

Сфера енергозабезпечення є важливою складовою економіки громади та має істотний вплив на стан розвитку виробництва, соціальної сфери і рівень життя громадян.

Забезпечення     електроенергією в        районі        здійснюється             ТОВ «Кіровоградська обласна енергопостачальна компанія».

В умовах зростання цін на енергоносії особливої актуальності набуває використання альтернативних видів палива та відновлюваних джерел енергії, впровадження енергоефективних заходів і технологій.

головні проблеми:

значні обсяги споживання та неефективне використання енергоресурсів бюджетними установами, обмеженість коштів на їх оплату в умовах постійного зростання цін на енергоносії;

метою програми є ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів у галузях економіки і соціальній сфері громади, впровадження енергозберігаючих заходів       та      технологій,          зменшення енергоємності виробництва і поступовий перехід на альтернативні джерела енергії;

основні завдання:

спрямування державних та місцевих інвестиційних ресурсів за відповідними бюджетними програмами на здійснення заходів з енергозбереження.

 

V.5. Демографічна ситуація та робота з молоддю

 

Демографічна ситуація в громаді є складною. Населення громади в останні роки постійно зменшувалося в результаті високої смертності та урбанізації. Присутній гендерний дисбаланс у складі населення у результаті меншої середньої тривалості життя чоловіків та відповідно переважну кількість громадян літнього віку становлять жінки.

головні проблеми:

погіршення стану здоров’я молоді;

проблематичність працевлаштування молоді, що не має практичного

досвіду роботи;

недостатній рівень матеріального добробуту молоді;

недостатня кількість кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни, піклувальники, які бажають взяти на виховання та спільне проживання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, старшого шкільного віку.

метою програми є послаблення негативних демографічних тенденцій шляхом поліпшення умов життєдіяльності населення, поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення та підвищення його матеріального добробуту, реалізації комплексу заходів у сфері молодіжної і сімейної політики;

основні завдання: пропаганда здорового способу життя;

проведення профорієнтаційної роботи серед дітей та молоді;

проведення профілактичних робіт, як засіб своєчасного виявлення дітей, які

опинилися в складних життєвих обставинах;  забезпечення виявлення, обліку та здійснення соціальної роботи з різними категоріями сімей і осіб, які опинились у складних життєвих обставинах, потерпають від домашнього насильства;  розширення місць для комунікації молоді.

ресурсне забезпечення реалізація заходів програми буде здійснена із залученням коштів: 

державного та місцевого бюджетів - на реалізацію молодіжної, сімейної і гендерної політики, оздоровлення і відпочинку дітей, молоді та сімей з дітьми;

інших джерел, не заборонених чинним законодавством;

 коштів населення.

якісні критерії ефективності виконання : забезпечення проведення профілактичних заходів з метою попередження дитячої бездоглядності та безпритульності.

зменшення правопорушень серед молоді;

Зменшення кількості випадків домашнього насильства;

Збільшення кількості звернень та наданих послуг особам, що потерпають від домашнього насильства.

 

V.6. Соціальний захист та адміністративні послуги для населення 

 

Соціальне забезпечення - одна з головних функцій держави, яка здійснюється завжди і за будь-яких умов на користь непрацездатних і хворих людей, пенсіонерів, безробітних, малозабезпечених. За останні роки, незважаючи на зусилля влади щодо поліпшення соціально-економічної ситуації та підвищення матеріального рівня життя населення, збільшується кількість громадян, які потребують соціального захисту. Соціальний захист пенсіонерів та інвалідів з боку держави полягає у наданні грошової допомоги, санаторного лікування, оздоровлення дітей, засобів пересування, протезування, у встановленні опіки або стороннього догляду. Жінки становлять більшість населення з низьким доходом, яке звертається за державною соціальною допомогою, що підвищує вразливість жінок до бідності.

На сьогоднішній день соціальну інфраструктуру Перегонівської ТГ представляють:

 • Відділ соціального захисту населення Перегонівської сільської ради
 • Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Перегонівської сільської ради.

Основним завданням органу місцевого самоврядування є надання якісних послуг, у тому числі особам з маломобільних груп, мешканцям сіл, які входять до скаду громади.

 головні проблеми: низький рівень доходів населення через низький розмір заробітної плати в окремих галузях економіки і бюджетної сфери в умовах підвищення цін і тарифів на послуги; недостатня кількість робочих місць для населення у сільській місцевості; недостатній розвиток малого і середнього підприємництва у сільській місцевості; низька кількість якісних соціальних послуг для населення.

метою програми є сприяння ефективній зайнятості населення, захисту

населення від безробіття, забезпечення підвищення доходів громадян, соціальна підтримка малозабезпечених верств населення, збільшення кількості та якості можливих послуг з урахуванням потреб населення різного віку, статі, місця проживання та фізичного стану.

основні завдання:

забезпечення інформування населення про законодавство у сфері зайнятості, соціальні послуги державної служби зайнятості, проведення інформаційно-довідкових заходів з використанням сучасних технологій; вжиття заходів щодо недопущення випадків використання найманої робочої сили без належного оформлення трудових відносин,  запобігання та протидія дискримінації за ознакою статі, віку, інвалідності; забезпечення функціонування Комунальної установи "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" Перегонівської сільської ради; обслуговування жителів громади у відділенні стаціонарного догляду для

постійного проживання територіального центру; вжиття заходів щодо соціального забезпечення учасників АТО/ООС та членів їх сімей;

                   Завдання     комунальної     установи     «Територіальний      центр

соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»

 • розширення комплексу соціальних послуг особам, які перебувають на обліку в Територіальному центрі та знаходяться в складних життєвих обставинах мультидисциплінарною командою;
 • забезпечення діяльності служби «Соціальне таксі»;
 • активізувати роботу по виявленню громадян проживаючих на території Перегонівської ТГ, які потребують отримання соціальних послуг;
 • проведення роботи по залученню до співпраці громадських та благодійних організації, волонтерів та меценатів.

якісні критерії виконання програми:

забезпечення належних умов проживання пенсіонерів та інвалідів в стаціонарному відділенні територіального центру соціального обслуговування; надання допомог громадянам, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, афганцям та воїнам АТО та їх сім‘ям; забезпечення надання належних соціальних послуг пенсіонерам та інвалідам Комунальної установи "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" Перегонівської сільської ради.

ресурсне забезпечення:

З місцевого бюджету на:

    утримання Комунальної установи "Територіальний центр соціального

обслуговування (надання соціальних послуг)" Перегонівської сільської ради;

надання матеріальної допомоги окремим категоріям громадян на лікування, вирішення соціально-побутових проблем;

 підготовку та проведення заходів, пов’язаних із відзначенням держаних свят, пам’ятних та знаменних дат.

 

V.7 Мобілізаційна підготовка, цивільний захист населення, підготовка території Перегонівської сільської територіальної громади до оборони та підтримка армії

1. Основні завдання та заходи:

-здійсненню заходів оповіщення, збору та поставки мобілізаційних ресурсів до  військових частин Збройних Сил України, інших військових формувань, у разі проведення мобілізації, а також під час перевезення військовозобов'язаних на навчальні збори;

-в організаційних і практичних заходах, спрямованих на виконання завдань з

територіальної оборони в районі територіальної оборони;

-забезпеченню належного матеріально-технічного оснащення обладнанням, іншими товаро-матеріальними цінностями, предметами захисту, устаткуванням запасного пункту     управління Перегонівського  сільського голови з метою його ефективного використання за  призначенням в умовах особливого періоду, правового режиму воєнного або надзвичайного                                                                    стану;

-вирішенню в межах компетенції питань, пов'язаних із задоволенням соціально- побутових потреб військовослужбовців військових частин Збройних Сил України, Національної

 

гвардії України, надання допомоги у забезпеченні військових частин продовольством, пально-мастильними матеріалами та матеріально-технічними засобами, проведенні робіт з                                                                              реконструкції та ремонту приміщень, в яких розміщуються військові частини, тощо;

-забезпеченню виконання комплексу організаційних і практичних заходів, спрямованих    на підготовку території Перегоніської сільської територіальної громади до оборони;

-створенню місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення;

-здійсненню комплексу профілактичних заходів моніторингу, проведення навчань з попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій на об'єктах

територіальної громади та формування матеріальних запасів для проведення таких заходів;

-поповненню резерву паливно-мастильних матеріалів для запобігання і ліквідації   наслідків надзвичайних ситуацій;

-забезпеченню навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з    організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту протягом 2023 року.

-поліпшенню стану пожежної та техногенної безпеки населених пунктів та території  Перегонівської  сільської територіальної громади;

-забезпеченню готовності до виконання завдань за призначенням існуючої місцевої      пожежної команди;

-виконання капітальних протипожежних заходів на об’єктах соціальної сфери

Перегонівської  сільської територіальної громади (освіти, культури, охорони здоров’я), у тому  числі обладнання системами протипожежного захисту, монтаж пристроїв блискавкозахисту та                                                                       вогнезахисне оброблення дерев’яних конструкцій;

-визначення облаштування місць відпочинку населення біля водойм та приведення їх у   безпечний стан відповідно до вимог законодавства;

-створенню, використанню, утриманню та реконструкції фонду захисних споруд цивільного захисту з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп    населення.

2. Очікувані результати та ключові індикатори оцінки виконання запланованих    заходів.

1) очікувані результати:

-забезпечення виконання заходів на території Перегонівської  сільської територіальної громади, спрямованих на оборону держави в умовах особливого періоду, правого режиму                                                                воєнного чи надзвичайного стану;

-забезпечення готовності пункту управління Перегонівського  сільського голови до його ефективного використання за призначенням в умовах особливого періоду, правого режиму                                                                воєнного чи надзвичайного стану;

-підвищення рівня матеріально-технічного та соціально-побутового забезпечення

військових частин Збройних Сил України, Національної гвардії України;

-забезпечення готовності органів управління та сил цивільного захисту до дій за         призначенням у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій за умови мирного часту та в   особливий період;

-забезпечення належного стану пожежної та техногенної безпеки населених пунктів та  території Перегонівської  сільської територіальної громади;

-участь в межах повноважень у забезпечені готовності до використання обласної автоматизованої системи централізованого оповіщення та її часткової модернізації;

-зменшення часу прибуття пожежної команди до місця виклику (пожежі, надзвичайної  події тощо) на території сільської місцевості до 20 хвилин;

2) ключові індикатори:

-кількість функціонуючих об'єктів мережі місцевих пожежних команд - 1 одиниця;

-кількість об'єктів обладнаних системами протипожежного захисту, пристроями блискавкозахисту та оброблених вогнезахисними матеріалами дерев'яних конструкцій

 

 

V.8. Освіта

 

У Перегонівській територіальній громаді послуги у сфері освіти надають:

заклад дошкільної освіти:

Перегонівський дошкільний навчальний заклад, у якому навчанням охоплено 81дитина.З цією метою організовано підвезення дітей шкільними автобусами.

заклад загальної середньої  освіти:

комунальний заклад «Перегонівський ліцей» Перегонівської сільської ради Голованівського району Кіровоградської області,де здобувають освіту 326 учнів та учениць. З метою реалізації права дітей з особливими освітніми потребами на освіту за місцем проживання та рівного доступу до якісної освіти організовано навчання за інклюзивною формою учотирьох класах ЗЗСО. У закладах загальної середньої освіти навчається 14дітей з інвалідністю.

Загальна чисельність працівників закладів освіти складає 68,25 осіб. Незважаючи на докладені зусилля в реформуванні освітньої галузі в Перегонівській ТГ, все ще залишається багато проблем, які потребують нагального вирішення. 

Значно поліпшилась забезпеченість вчителів і учнів новими підручниками та наповнюваність шкільних бібліотек книгами та підручниками, які відповідають навчальним планам.

Великим завданням є технічне оснащення комп’ютерних класів та доступність мешканців до мережі «Internet» в цілому.

 Дуже гостро стоїть проблема стану приміщень навчальних закладів та їх енергоефективність. 

Серед закладів освіти є такі, які потребують ремонту .

Енергоефективність є загальною проблемою навчальних закладів громади. Заміна вікон на енергозберігаючі, загальне утеплення фасаду будівель є одним із пріоритетних завдань в освітній галузі. 

Головні  проблеми:

недостатній рівень оснащення закладів сучасними комп’ютерними технологіями і технікою через обмеженість фінансування (на 1 комп’ютер – 8 учнів; метою програми є продовження роботи щодо надання та забезпеченості прав громадян на доступ до якісної повної загальної середньої освіти. 

Основні  завдання: 

у сфері загальної середньої освіти: модернізація матеріально-технічної бази в межах затверджених кошторисних призначень; забезпечення збереження та утримання матеріальної бази навчальних закладів; забезпечення регулярного підвезення учнів та педагогічних працівників у сільській місцевості до місць проведення занять і додому згідно рішення органу місцевого самоврядування; реконструкція, капітальні та поточні ремонти на об'єктах закладів освіти;  у сфері позашкільної освіти: виховання позитивного відношення до здорового способу життя шляхом проведення інформаційно-просвітницької та інформаційно-освітньої роботи, спортивно-масових та фізкультурнооздоровчих заходах; підтримка різних форм активного літнього відпочинку школярів (туристичні походи, профільні табори, табори відпочинку на базі закладів загальної середньої освіти).  На основі вивчення інтересів та потреб дітей різних статево-вікових груп відкривати нові гуртки та секції у закладах позашкільної освіти.

Ресурсне забезпечення: реалізація основних завдань буде здійснюватись із залученням коштів державного та місцевого бюджетів, інших джерел, не заборонених чинним законодавством. 

 

V.9. Розвиток споживчого ринку громади, зниження інфляції та захист прав споживачів

 

Споживчий ринок в громаді характеризується достатнім рівнем товарного насичення, стабільним балансом попиту та пропозицій. Політика ціноутворення спрямована на забезпечення доступності широкого кола населення до товарів і послуг першої необхідності, недопущення необґрунтованого зростання цін.

В рамках реформи публічних закупівель у Перегонівській ТГ запроваджена система електронних закупівель "Prozorro ", яка на відміну від попередньої схеми державних торгів, є автономною та покликана зробити відкритими та прозорими закупівлі за бюджетні кошти, тим самим виключивши корупційну складову.

Сфера торгівлі відіграє важливу роль у соціально-економічному розвитку громади.

основніпроблеми:

недостатній рівень обслуговування населення на ринках та об’єктах

дрібно-роздрібної торгівлі; розповсюдження товарів, які не відповідають вимогам технічних регламентів та нормативних документів щодо їх безпеки і якості;зменшення платоспроможного попиту населення через значне підвищення цін на товари, лікарські засоби, паливно-мастильні матеріали та комунальні послуги.

метою програми є поліпшення якості торговельного обслуговування населення, насичення споживчого ринку товарами місцевого виробництва, запобігання необґрунтованому зростанню цін на основні продовольчі товари, дотримання прав споживачів, налагодження діалогу між владою та бізнесом.

основні завдання:

задоволення потреб населення у якісних товарах та послугах за  доступними цінами, запобігання необґрунтованому зростанню цін на  споживчому ринку, у тому числі на соціально значущі продовольчі товари; проведення роботи із керівниками підприємств торгівлі з питань недопущення необґрунтованого підвищення цін на основні продовольчі товари та непродовольчі товари першої необхідності; створення умов для розвитку мережі підприємств торгівлі, закладів ресторанного господарства, побутового обслуговування населення; сприяння розвитку мережі підприємств з надання побутових послуг населенню громади.

ресурсне забезпечення

реалізація основних завдань програми буде здійснюватись із залученням  коштів підприємств торгівлі, інвесторів, населення, а також місцевого бюджету на підтримку місцевого товаровиробника, створення соціальних магазинів (відділів).

якісні критерії виконання програми:

посилення захисту прав споживачів щодо безпеки і якості товарів, робіт і послуг;

забезпечення умов для нарощування обсягів реалізації товарів місцевих товаровиробників.

 

V.10. Фінансово-бюджетна складова

 

Основною метою діяльності сільської ради у сфері бюджетно-фінансової політики є формування достатніх ресурсів для фінансування пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку громади та підвищення ефективності використання бюджетних коштів, у тому числі з використанням гендерно-орієнтованого бюджетування. Сутність фінансово-бюджетної політики виявляється у поєднанні конкретних цілей та відповідних засобів, за допомогою яких вирішуються поставлені завдання. 

Цілі фінансово-бюджетної політики зумовлені потребами економічного розвитку і досягненням високого рівня індивідуального і суспільного добробуту. Фінансово-бюджетна політика має конкретне спрямування, а її реалізація завжди пов’язана із знаходженням компромісу між певними потребами і реальними можливостями. 

Усі ці методи мають спільну мету, що полягає в досягненні конкретного, як правило, довгострокового результату, який максимально відповідає потребам суспільства. 

А оскільки такий результат повинен бути також достатньо об’єктивним, вимірюваним і передбачуваним, відмінною рисою таких методів бюджетування є система оцінки якості бюджетних послуг, і результативності бюджетної політики в цілому. Застосування зазначених методів допоможе чітко встановити пріоритети в межах існуючих фіскальних обмежень, а також отримати зворотну інформацію від населення про рівень задоволення послугами наданими за рахунок бюджетних коштів.

В Україні програмно-цільовий метод є однією із складових системи управління державними фінансами, розвиток яких забезпечується відповідно до стратегії розвитку системи управління фінансами. Методичні рекомендації використання гендерно-орієнтованого бюджетування розроблені Міністерством фінансів України. 

Метою розвитку цієї складової є забезпечення розвитку програмноцільового методу в бюджетному процесі для адаптації показників бюджетних програм до пріоритетів соціально-економічного розвитку та забезпечення вимірності соціально значущих результатів реалізації державної політики, підвищення ефективності використання бюджетних коштів. 

Запровадження ПЦМ в бюджетному процесі на місцевому рівні дає змогу відстежувати ефективність і результативність використання бюджетних коштів шляхом проведення оперативного моніторингу та оцінки виконання бюджетних програм, а прийняття управлінських рішень за результатами такої оцінки забезпечить досягнення результату, встановленого стратегічними документами, підвищення рівня забезпеченості населення послугами належної якості і, відповідно, довіри до влади. Використання гендерно-орієнтованого бюджетування дозволяє досягти підвищення економічної ефективності і результативності видатків бюджету, що враховують потреби чоловіків і жінок та їх різних груп.

 

Прогнозні показники бюджету Перегонівської сільськоїради  на 2023 рік

 

На виконання вимог Бюджетного кодексу України розроблено прогноз бюджету сільської територіальної громади  на наступні за плановим три бюджетні періоди 2023 роки. Прогноз ґрунтується на програмних документах економічного та соціального розвитку України – постанові КМУ від 29 липня 2020 року № 671 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2023 рік".

тис.грн.

                                                                                                       

ДОХОДИ

2023 рік

Податкові надходження

22950,3

Податок на доходи з фізичних осіб

12027,3

Податок на прибуток підприємств

1,6

Акцизнийподаток з реалізованих суб’єктами господарювання підакцизних товарів

32,4

Рентна плата

15,1

Місцеві податки і збори, в т.ч.:

10873,9

податок         на        нерухоме        майно,             відмінне відземельної ділянки

233,3

плата за землю

4980,3

єдиний податок

5660,3

Неподаткові надходження

73,5

Плата за надання інших адміністративних послуг

1,5

Інші надходження

72,0

Всього доходів загального фонду без урахування транфертів

23023,8

ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ

20,5

Екологічний податок

6,5

Неподаткові надходження

14,0

ВИДАТКИ

 

Всього видатків загального фонду без урахування трансфертів

21432,5

Всього видатків спеціального фонду

1611,8

Разом видатків бюджету

23044,3

 

Прогноз бюджету Перегонівської територіальної громади встановлює взаємозв’язок між стратегічними цілями розвитку регіону та можливостями бюджету в середньостроковій перспективі, визначає прогнозні показники за основними видами доходів та видатків бюджету. Головна мета розвитку – забезпечення високого рівня життя населення територіальної громади. Ця мета здійснюється через реалізацію соціального, економічного та екологічного розвитку. Дохідна частина бюджету на 2023 рік розроблена на основі норм чинного Бюджетного та Податкового кодексів України, існуючої бази оподаткування та очікуваного виконання доходів бюджету у 2020 році. При здійсненні розрахунку індикативних прогнозних показників видатків бюджету враховано зростання індексу споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) у  2023 році 105,3  %, Прогнозні показники бюджету територіальної громади на 2023 рік спрямовані на забезпечення фінансовими ресурсами заходів за вищезазначеними напрямками, проведення раціонального використання бюджетних коштів, забезпечення можливості надання якісної освіти, створення належних умов для збереження і зміцнення здоров’я населення громади, забезпечення належного рівня соціального обслуговування малозабезпечених верств населення, підвищення культурного рівня населення. 

 

VІ. Цілі та пріоритети розвитку Перегонівської ТГ

 

VІ.1. Основні цілі розвитку громади. 

Для ефективного розвитку громади необхідно чітко визначити головні стратегічні цілі, які необхідно дотримуватися для досягнення бажаного рівня розвитку. До основних стратегічних цілей розвитку Перегонівської ТГ можна віднести: 

 1. Розвиток населених пунктів громади;
 2. Підвищення якості життя людини – найголовніше завдання;
 3. Стійке економічне зростання Перегонівської ТГ.

Дані цілі узагальнюють всі першочергові потреби розвитку громади та є орієнтирами розвитку не тільки на короткостроковий період, а й на довгострокову перспективу. 

Досягнення намічених цілей дозволить створити умови для економічного та соціального розвитку громади в цілому та всіх її складових. Нестабільність економічної системи є актуальною проблемою для всієї України. Але для сільських територій дане питання стоїть особливо гостро через відсутність механізмів диверсифікації можливих ризиків. Сільські мешканці мають менший вибір з працевлаштування, менший рівень доходів, значно нижчий рівень доступності фінансово-кредитних ресурсів та ряд інших перешкод. 

Для стійкого економічного зростання громади необхідно: 

 • створити умови для розвитку малого та середнього підприємництва у всіх сферах економіки;
 • забезпечити енергетичну безпеку підприємств, установ та організацій, домогосподарств; 
 • вжити заходи для підвищення рівня зайнятості населення, належної оплати та гідних умов праці для жінок та чоловіків, у тому числі з інвалідністю;  

Якість життя на селі за останні десятиліття значно знизилася в порівняння з якістю життя міського населення. Сюди можна віднести і занепад медичної галузі, через відсутність кваліфікованих кадрів, що не бажають працювати в селі, відсутність умов для розвитку фізичної культури, недоступність цілого ряду соціальних послуг (кінотеатри, прокати техніки, заклади громадського харчування та заклади для сімейного дозвілля, мережі супермаркетів з нижчим рівнем цін, т.д).

Для забезпечення високого рівня життя населення мешканців громади потрібно виконати наступні пункти: 

 • підвищити екологічну безпеку та створити умови для збереження навколишнього середовища; 
 • сприяти популяризації здорового способу життя мешканців громади; 
 • забезпечити розвиток культурного та духовного середовища для гармонійного розвитку людини;
 • заохочувати населення до підвищення соціальної активності та свідомості.

 Для забезпечення даної цілі розвитку громади необхідно створити умови для комплексного розвитку територій в інтересах громади та забезпечити населення якісними послугами. 

 

VІ.2. Пріоритетні напрямки розвитку громади на 2023 рік

 

         Всі визначені стратегічні цілі є досить важливими для розвитку Перегонівської ТГ, але для більш чіткого бачення необхідно виокремити основні пріоритетні напрямки розвитку громади на 2023 рік. До них можна віднести: 

 1. Модернізація системи водопостачання та водовідведення з метою забезпечення населення громади якісною питною водою та підтримання екологічної безпеки.
 2. Розбудова та зміцнення матеріально-технічної бази шкіл для забезпечення високого рівня надання освітніх послуг.
 3. Ремонт стратегічно-важливих доріг громади. 
 4. Забезпечення ефективної роботи КП "Перегонівка" для обслуговування потреб всіх населених пунктів громади, а саме придбання спецтехніки для вивезення та утилізації побутових відходів, благоустрою території, поточних ремонтів доріг, обслуговування систем водопостачання та водовідведення, вуличного освітлення, впровадження якісного та доступного дозвілля.
 5. Підвищення рівня соціального обслуговування незахищених та вразливих верств населення. 
 6. Створення сучасної системи закладів культури та дозвілля.
 7. Розвиток рекреакційних зон та місць культурного відпочинку.
 8. Поєтапна модернізація вуличного освітлення в населених пунктах громади з використанням LED-технологій. 
 9. Місцевий економічний розвиток громади: створення сільськогосподарських кооперативів, залучення інвестицій, підтримка малого підприємництва.

 

 1. Шляхи розв'язання головних проблем розвитку економіки, соціальної сфери та досягнення поставлених цілей і завдань

 

 Сучасні умови економічного і соціального розвитку громади потребують практичного застосування широкого спектру різнопланових інструментів державного управління. Одним із найдієвіших інструментів є програмно-цільовий підхід у плануванні та управлінні соціальноекономічними процесами, інфраструктурними об’єктами. Адже стимулювання економічного розвитку досягається шляхом установлення тісного взаємозв’язку бюджетних витрат із пріоритетами, поставленими громадою. Особливими складовими програмно-цільового методу у бюджетному процесі є бюджетні програми, відповідальні виконавці, паспорти бюджетних програм та результативні показники. В умовах обмеженості ресурсів першочерговим завданням стає визначення пріоритетних цілей при розподілі бюджетних ресурсів, можливих джерел фінансування та безумовно контроль за їх цільовим та ефективним використанням. І досягнення цих завдань можливе в умовах програмноцільового методу бюджетного планування. Оцінка та експертиза бюджетних програм є обов’язковим компонентом програмно-цільового методу, а результативні показники засвідчують ефективність та рівень досягнення запланованих заходів. Крім того, в сучасних умовах децентралізації влади та реформи місцевого самоврядування реалізація інвестиційних проектів стала дієвим інструментом місцевого розвитку. І проектна діяльність, як спосіб розвитку творчих умінь та професійних знань, набирає все більше обертів. 

Перегонівська ТГ включилася в процес подання інвестиційних проектів, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, державної субвенції, міжнародної технічної допомоги та інших джерел фінансування. Таким чином, основні зусилля громади за активної участі депутатського корпусу та громадськості зосереджуються на вирішенні соціально-економічних проблем, поліпшенні місцевої інфраструктури шляхом фінансування цільових галузевих програм, акумулювання коштів державного фонду регіонального розвитку, державної субвенції на соціально-економічний розвиток територій, залучення міжнародної технічної допомоги, спонсорської допомоги та інших незаборонених законодавством фінансових ресурсів.

 

 

 1. Заходи з реалізації Плану соціально-економічного розвитку громади на 2023 рік

 

Спрямування інвестиційних потоків у різні сфери економічної та соціальної діяльності дозволить забезпечити вирішення основних соціальних питань та виконання планових надходжень до бюджету громади.

Для забезпечення ефективного використання бюджетних коштів передбачається концентрація видатків на заплановані  бюджетні призначення та виконання пріоритетних проектів розвитку всієї інфраструктури.

З метою належного виконання Плану прийняті необхідні цільові галузеві програми, які фінансуватимуться з бюджету громади як першочергові заходи, які реалізовуватимуться відповідно до пріоритетів даного Плану. 

 

IX. Фінансове забезпечення реалізаціїплану соціально – економічного розвитку Перегонівської ТГ.

 

Реалізація проектів розвитку Перегонівської територіальної громади здійснюватиметься за рахунок фінансування з наступних джерел: 

 1. Кошти державного бюджету, у тому числі за рахунок надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури територіальних громад. 
 2. Кошти Державного фонду регіонального розвитку. 
 3. Кошти місцевого бюджету. 
 4. Кошти обласного бюджету.
 5. Інші джерела фінансування. 

 

 

                    X. Контроль за виконанням  Програми

 

      Контроль за реалізацію плану покладається на депутатів, апарат, виконавчий          комітет,      виконавчі   органи  сільської ради, комунальні підприємства, заклади та установи Перегонівської сільської  ради.

ЗВІТ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ ПРОГРАМИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ПЕРЕГОНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ НА 2023 РІК

Вступ

Документи державного планування (далі - ДДП) створюють основу для майбутніх рішень у таких сферах, як сільське господарство, енергетика, промисловість, транспорт, регіональний розвиток, землекористування, управління відходами або управління водними ресурсами. Зокрема, вони значним чином впливають на життя громадян. Саме тому, вкрай важливо, щоб у ДДП враховувався рівень впливу на здоров’я населення та довкілля.

 Для забезпечення врахування цих факторів запроваджують інструмент планування, такий як стратегічна екологічна оцінка (далі - СЕО), і є систематичною та комплексною процедурою оцінки наслідків від виконання документів державного планування (стратегій, планів або програм та їх альтернатив). Ідея СЕО полягає в тому, щоб оцінювати ДДП на 5, 10, 15 років щодо можливості втілення їх із дотриманням принципу сталого розвитку шляхом забезпечення охорони довкілля, безпеки життєдіяльності населення та охорони його здоров’я, інтегрування екологічних вимог. Результатом якісного проходження СЕО є: забезпечення місцевого економічного розвитку без завдання шкоди довкіллю; покращення сиcтеми охорони здоров’я та створення "зеленої економіки" шляхом пошуку тих варіантів економічного розвитку, що враховують стан довкілля; підвищення якості життя людей.

І.Зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування. Програма економічного і соціального розвитку Перегонівської сільської ради на 2023 рік є документом державного планування, що підлягає затвердженню рішенням сільської ради.

Методологічною основою розроблення Програми є: закониУкраїни "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про засади державної регіональної політики", "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвиткуУкраїни"; постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року №621 "Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету" (із змінами).

У проєкті Програми враховано:  аналіз тенденцій соціально-економічного розвитку території селищної ради; основні завдання та заходи щодо розвитку галузі (сфер діяльності); очікувані результати виконання запланованих завдань;  перелік цільових програм, які будуть діяти на території сільської ради;перелік інвестиційних проектів регіонального розвитку, які планується реалізовувати за рахунок коштів державного, місцевого бюджетів інвестиційного спрямування.

Розробка Програми проводилася з огляду на існуючі та передбачувані можливості розвитку. Основною метою прийняття та реалізації Програми є впровадження заходів, спрямованих на забезпечення стабілізації та сталого розвитку економіки громади, підвищення її конкурентоспроможності, збереження існуючих і стимулювання створення нових високопродуктивних робочих місць з гідними умовами праці, покращення якості життя та добробуту населення.

Досягнення головної мети Програми можливе: шляхом реалізації основних завдань розвитку галузей, що відповідають стратегічним напрямам розвитку. З метою забезпечення цілісності системи планування регіонального розвитку проект Програми враховує положення програмних документів, які діють на державному, регіональному рівнях та екологічної складової, які визначені, зокрема: Основними засадами (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року, затвердженими Законом України від 28 лютого 2019 року № 2697; Державної стратегією регіонального розвитку на 2021-2027 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2020 року № 695; Національної доповіді "Цілі сталого розвитку: Україна", підготовленої та адаптованої для України у вересні 2017 року, та Глобальних цілей сталого розвитку до 2030 року, схвалених 25 вересня 2015 року державами-членами Організації Обєднаних Націй; Програми діяльності Кабінету Міністрів України на період до 2025 року; Державної програми стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених обмежувальними заходами щодо запобігання виникненню і поширенню острої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на 2020-2022 роки (постанова Кабінету Міністрів України від 27.05.2020 № 534); Стратегії розвитку Кіровоградської області на 2021-2027 роки та Плану заходів на 2021-2023 роки із її реалізації, затвердженими рішенням обласної ради від 12 березня 2020 року №743.

Програма сформована з урахуванням: зміни адміністративно-територіального устрою; прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2023 рік (постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 № 671).

Відповідно до Основних засад стратегії державної екологічної політики України на період до 2030 року державна екологічна політика спрямована на досягнення таких стратегічних цілей:

Формування в суспільстві екологічних цінностей і засад сталого споживання та виробництва;

Забезпечення сталого розвитку природно-ресурсного потенціалу;

Забезпечення інтеграції екологічної політики у процес прийняття рішень щодо соціально-економічного розвитку України;

Зниження екологічних ризиків з метою мінімізації їх впливу на екосистеми, соціально-економічний розвиток та здоров’я населення;

Удосконалення та розвиток державної системи природоохоронного управління.

Стратегічна ціль 1. "Конкурентоспроможна інноваційно-спрямована економіка, " полягає у створенні оптимальних умов для повного використання і нарощування наявного потенціалу та ефективного використання конкурентних переваг економіки. Аналіз показує, що цілі Програми та стратегічні цілі державної екологічної політики принципово узгоджуються.

Стратегічна ціль 2. "Розвиток людського капіталу та підвищення якості життя населення" передбачає виконання завдань і здійснення заходів щодо стабілізації демографічної ситуації, забезпечення рівного доступу до якісної освіти, послуг охорони здоров’я незалежно від місця проживання людей, підвищення матеріального добробуту населення. Отже вона добре узгоджується з стратегічними цілями державної екологічної політики.

Стратегічна ціль 3. "Сталий розвиток " передбачає реалізацію комплексу заходів і проектів, спрямованих на усунення диспропорцій у розвитку населених пунктів, розвитку соціально-дорожньої інфраструктури, модернізації житлово-комунального господарства і розвиток житлового будівництва. Напрям узгоджується з усіма цілями державної екологічної  політики.

Стратегічна ціль 4. "Збереження екосистем та поліпшення екологічної інфраструктури" визначає завдання і проекти щодо охорони навколишнього природного середовища, формування екологічної інфраструктури на території селищної ради. Тому напрям принципово узгоджується з усіма стратегічними цілями державної екологічної політики. Узгодженість стратегічних цілей булла також проаналізована.

 

Стратегічні цілі та завдання Програми також узгоджуються із Цілями сталого розвитку України на період до 2030 року та адаптовані з урахуванням специфіки розвиткуУкраїни, викладені у Національній доповіді "Цілі сталого розвитку: Україна" і відповідними завданнями щодо їх досягнення, у частині охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини, зокрема:

Подолання голоду, розвиток сільського господарства:

абезпечити створення стійких систем виробництва продуктів харчування, що сприяють збереженню екосистем і поступово покращують якість земель та ґрунтів, в першу чергу за рахунок використання інноваційних технологій.

Чиста вода та належні санітарні умови:

-забезпечити доступність якісних послуг з постачання безпечної питної води, будівництво та реконструкцію систем централізованого питного водопостачання із застосуванням новітніх технологій та обладнання;

-забезпечити доступність сучасних систем водовідведення, будівництво та реконструкцію водозабірних та каналізаційних очисних споруд із застосуванням новітніх технологій та обладнання;

-зменшити обсяги скидання неочищених стічних вод, у першу чергу з використанням інноваційних технологій водоочищення;

-підвищити ефективність водокористування;

Доступна та чиста енергія:

-збільшити частку енергії з відновлюваних джерел у національному енергетичному балансі, зокрема за рахунок введення додаткових потужностей об’єктів, що виробляють енергію з відновлюваних джерел;

-підвищити енергоефективність економіки.

Промисловість, інновації та інфраструктура:

озвивати якісну, надійну, сталу та доступну інфраструктуру, яка базується на використанні інноваційних технологій;

Сталий розвиток території  селищної ради:

-зменшити негативний вплив забруднюючих речовин.

Відповідальне споживання та виробництво:

-зменшити обсяг утворення відходів і збільшити обсяг їх переробки та повторного використання на основі інноваційних технологій та виробництв.

Захист та відновлення екосистем суші:

--сприяти сталому управлінню лісами, забезпечити збереження, відновлення та використання;

ідновити деградовані землі та ґрунти з використанням інноваційних технологій.

 

ІІ. Характеристика поточного стану довкілля території Голованівської селищної ради, у тому числі здоров'я населення, та прогнозні зміни цього стану

Екологічна ситуація.

Територія Перегонівської  сільської ради  має розвинений сільськогосподарський потенціал. В громаді відбувається утворення та накопичення відходів, переважну частину яких складають відходи IV класу небезпеки та відходи I-III класів небезпеки, проте, саме вони створюють ризики для здоров'я людей і навколишнього середовища.

Видалення відходів шляхом захоронення або знешкодження залишається основним призначенням спеціально відведених місць чи об’єктів. Це зумовлюється недостатністю переробки відходів, відсутністю сучасних полігонів з утилізації побутових відходів та потребою в санації існуючих сміттєзвалищ, що вичерпали свій ресурс або експлуатуються з порушеннями норм екологічної безпеки.

Стан атмосферного повітря та водні ресурси

Територія сільської ради розташованав лісостеповій зоні.  Клімат: помірно континентальний

Якість атмосферного повітря в значній мірі залежить від обсягів викидів забруднюючих речовин від двох основних джерел забруднення стаціонарних і пересувних.

Вагомий вплив на стан атмосферного повітря має виконання природоохоронних заходів, оновлення зношеного устаткування, заміна застарілих технологій більш сучасними.

Так як територія громади розташована в межах Українського кристалічного масиву водопостачання населених пунктів здійснюється з відкритих та підземних водозаборів.  Населені пункти селищної ради використовують для питного водопостачання підземні води.  Не всі населені пункти забезпечено централізованим питним водопостачанням. Діють джерела децентралізованого водопостачання: трубчасті колодязі та шахтні колодязі; свердловини, із них і свердловини – централізовані об’єкти  водопостачання.

    По території сільської ради протікають річка  Ятрань права  притока  річки  Синюха ( басейн Південного Бугу ) в  яку  впадають річки Циганка, Журавка, Кринички, Довжок, Семидубка, Іллічівка, Бар’яцький Яр, Крутеньке  та  безліч  безіменних  струмків.

Населені пункти вздовж берегової смуги річки Ятрань: с.Перегонівка,Полонисте,Давидівка, Табанове, Лебединка, Лещівка

Основні річки, які формують транзитний стік, значно віддалені від промислових підприємств території.

Земельні ресурси.

Відповідно до Закону України "Про екологічну мережу України" складовими елементами екомережі є землі неінтенсивного сільськогосподарського використання, землі водного, лісового, природно-заповідного фонду.

Найбільшими за обсягами і значимістю природним богатством  району  є землі сільськогоспо-дарського призначення.  Переважну частину земель сільськогосподарського призначення складають чорноземи. За категоріями земель каркасом екологічної мережі є сааме землі лісового фонду, сіножаті та пасовища. Найбільшу частку земель займають сільськогосподарські угіддя.

Сільськогосподарські угіддя, з них: рілля, багаторічні насадження, сіножаті і пасовища, ліси і інші лісовкриті площі з них вкриті лісовою рослинністю, забудовані землі.

Лісові ресурси

      Лісові ресурси представлені лісовою рослинністю. Лісова рослинність представлена переважно широколистяними лісами.

На території громади здійснює господарську діяльність підприємство ДП «Голованівське ЛГ», яке відноситься до державного підприємства та державного комітету лісового господарстваУкраїни. Державне підприємство «Голованівське лісове господарство», що входить до складу Державного агентства лісових ресурсів України, вже 80 років є справним наповнювачем місцевого бюджету. Рік заснування 1936 рік. Галузь – лісова промисловість займає своє помітне і важливе  місце. За обсягами виробництва, рентабельністю господарювання та низкою інших важливих показників упевнено займає перші місця серед лісогосподарських підприємств області, основним завданням яких є лісовідтворення, лісорозведення, охорона лісу від пожеж, шкідників та хвороб, раціональне невиснажливе лісокористування з метою задоволення потреб населення у деревині.

Тваринний та рослинний світ не зважаючи на значну господарську освоєнність залишається відносно багатим.

На території  Перегонівської  сільської  ради наявні  три обєкти  природно- заповідного  фонду:

-ландшафтний заказник місцевого  значення « Там, де  Ятрань  круто в’ється»;

- заповідне урочище місцевого значення «Лещівка»;

- заповідне урочище місцевого значення «Крутеньке».

Проводиться робота із виявлення і збереження рідкісних видів рослин. Заповідні території виділені у природоохоронних цілях з метою збереження природного різноманіття існуючих ландшафтів, генофонду тваринного і рослинного світу, а також для підтримки загального екологічного балансу та збереження фонового моніторингу довкілля.

Утворення та накопичення відходів

На території Перегонівської сільської територіальної громади здійснюється збір та вивіз твердих побутових відходів у спеціально відведенні місця.

Чисельність наявного  населення

            Демографічний чинник є одним з визначальних для забезпечення стабільного розвитку громади.

Основним фактором зменшення чисельності населення є  його природне скорочення. Демографічна ситуація характеризується зменшенням чисельності і є не задовільною. Смертність перевищує народжуваність.

            На даний час на території новоствореної громади  проживає 4 358

 осіб.

За основним джерелом засобів існування населення території поділилося так:

зайняті на підприємствах, установах, організаціях, аграрному секторі, в особистому господарстві та інших галузях економіки. Найбільше населення зайнято в сільському господарстві.

 

Охорона здоров’я

Зміцнення здоров'я населення, організація і забезпечення якісного і доступного медичного обслуговування залишається одним зі стратегічних питань розвитку громади.

На даний час структура медичних закладів: Голованівська лікарня, Голованівський центр первинної медико-санітарної допомоги, в його  складі: 1  амбулаторія2 фельдшерських пункти.

Діяльність галузі охорони здоров’я була направлена на покращення матеріально-технічної бази, а також покращення якості та доступності медичної допомоги.

Проводиться обстеження, амбулаторне  лікування.

Незважаючи на весь комплекс вжитих заходів у сфері охорони здоров’я, значним залишається рівень захворюваності і смертності населення.

Як і по всій країні та і на території  Перегонівської  сільської ради показник загальної смертності залишається високим, що значною мірою зумовлено постарінням населення.

Основними завданнями є забезпечення належного функціонування медичних закладів. Наявна мережа закладів з надання медичної допомоги населенню, їх оснащеність медичним обладнанням і технікою створюють потенційні умови для поліпшення якості надання медичних послуг, збереження стану здоров’я населення, призупинення негативних тенденцій у демографічній ситуації. Поряд із цим, недостатність оснащення сучасним медичним обладнанням лікувальних закладів недостатня укомплектованість медичних закладів лікарськими кадрами, обмеженість їх фінансового забезпечення створюють потенційні перешкоди у розвитку, у першу чергу людського потенціалу.

Пропозиції щодо покращення ситуації  з управління ТПВ:

 1) Забезпечити повне охоплення населення послугами зі збирання та вивезення ТПВ, що дозволить покращити стан навколишнього природного середовища, а також санітарне та епідеміологічне благополуччя населення;

2) припинення експлуатації, закриття сміттєзвалищ, які не відповідають вимогам екологічної безпеки;

3) вилучати якомога більше ресурс оцінних компонентів з побутових віходів за рахунок впровадження роздільного збору сміття. Для цього необхідно визначити обсяги утворення ТПВ; вибрати технологічну схему роздільного збирання ТПВ, та провести агітаційну роботу з населенням. До 2030 року буде високий відсоток населення, яке здійснює роздільне збирання побутових відходів ;

    4) запланувати заходи з проведення на постійній основі із залученням ЗМІ та громадських організацій інформаційної та освітньо-виховної роботи з населенням щодо підтримки та впровадження нових систем і заходів у сфері поводження з відходами.

Программа передбачає комплекс завдань, спрямованих на вирішення конкретних проблем довкілля, які виникли в результаті техногенного втручання. Це відтворення якості ґрунтів збереження і відтворення якості природних і сільськогосподарських земельних ресурсів, збереження та підтримка якості довкілля (забруднення повітря, водних об’єктів, ґрунтів, тощо), та інформування громадян.

ІІІ. Характеристика стану довкілля та умов життєдіяльності і здоров’я людей на території

Виконання заходів Програми, буде спрямовано на виконання екологічних заходів та передбачає реалізацію їх, створення системи поводження з твердими побутовими відходами, раціональне використання водних ресурсів, зменшення забруднення навколишнього середовища стічними водами, створення системи спостереження за станом навколишнього середовища, охорони та розширення територій та об'єктів природно-заповідного фонду, буде мати незначний вплив на стан довкілля.

ІV. Основні екологічні проблеми

Забруднюються повітря, води і ґрунти, збіднюється ландшафтне і біотичне різноманіття, що негативно впливає на живі організми. Природокористування у багатьох аспектах є нераціональним та екологічно незбалансованим. Найгострішими проблемами як і в області так і на території є тривале забруднення поверхневих та підземних вод, повітря та земель внаслідок господарської діяльності, накопичення промислових та побутових відходів.

Маємо розвинений промисловий потенціал, що зумовлює значне техногенне навантаження на навколишнє середовище. Особливо актуальною є проблема забрудненості атмосферного повітря. Основними забруднювачами довкілля є підприємства переробної промисловості, транспорту, їх застарілі технології та устаткування, на базі яких функціонують.

 

V. Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання Програми

Моніторинг наслідків виконання Програми для довкілля проводиться щороку разом із підготовкою інформації про підсумки її виконання. Згідно з частиною першою статті 3 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" здійснення оцінки впливу на довкілля є обов'язковим Оцінка впливу на довкілля  спрямована на запобігання шкоді довкіллю, забезпечення екологічної безпеки, охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, прийняття рішень про провадження господарської діяльності, яка може мати значний вплив на довкілля, з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.  Здійснення моніторингу  дозволить виявляти недоліки і порушення, що можуть негативно впливати на комфортність проживання, визначити необхідні заходи по їх усуненню, а також проводити інформування громадськості про поточні ускладнення та прогнозні терміни їх усунення.

При здійсненні моніторингу основна увага буде приділятися заходам передбаченим в сфері охорони навколишнього природного середовища. Виконання низки планувальних заходів, визначених в Програмі є обов'язковою умовою для досягнення стійкості природного середовища до навантажень та забезпечення сприятливих санітарно-гігієнічних умов життєдіяльності населення.

Программа економічного і соціального розвитку Перегонівської сільської ради на 2023 рік відповідає принципам, пріоритетам, стратегічним цілям та завданням Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки.

Заходи Програми відповідають стратегічним цілям державної екологічної політики, визначеним Законам України "Про Основні засади  державної екологічної політики України на період до 2030 року".

Основні зобов’язання у сфері охорони довкілля визначаються законами України "Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року", "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про охорону атмосферного повітря", "Про стратегічну екологічну оцінку", "Про оцінку впливу на довкілля", "Про відходи", "Про інвестиційну діяльність", Водним кодексом України, Цілями сталого розвитку України на період до 2030 року , Указом Президента України "Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року" .

Реалізація Програми не призведе до появи негативних впливів на довкілля, у тому числі на здоров’я населення, але за умови пріоритетного фінансування реалізації всіх основних завдань та заходів. Також виконання багатьох основних завдань та заходів Програми має призвести до покращення екологічної ситуації.

 

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора